U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schadevergoeding en vermogensinkomensbijtelling: dit verandert in 2019

Een letselschadevergoeding is bedoeld om letselschade (nu en in de toekomst) en emotioneel en psychisch leed veroorzaakt door een ongeval te compenseren. Een dergelijke vergoeding kan flink oplopen, bijvoorbeeld door inkomensverlies, langdurige zorg of medische kosten. Meestal wordt ook de toekomstschade in één keer afgewikkeld. Het kan daardoor gebeuren dat een letselschadeslachtoffer een hoog bedrag op zijn bankrekening gestort krijgt.

Het slachtoffer wordt op deze manier gecompenseerd voor alle geleden schade. Ten minste, dat is het idee. Helaas kleven er ook nadelen aan het ontvangen van zulke grote bedragen. Het bedrag wordt namelijk onderdeel van het vermogen en als gevolg daarvan wordt een deel elk jaar aangemerkt als inkomen.

WMO, WLZ en vermogensinkomensbijtelling

Juist letselschadeslachtoffers krijgen vaak te maken met langdurige zorg en ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Voor deze zorg is sinds 1 januari 2013 echter een inkomensafhankelijke eigen bijdrage verschuldigd: de vermogensinkomensbijtelling. Er werd tot voor kort 8% vermogensinkomensbijtelling gerekend voor de WLZ. Dit hield dus in dat letselschadeslachtoffers soms een hoge eigen bijdrage moesten betalen om gebruik te kunnen maken van zorg uit de WLZ. En dat terwijl het geld juist bedoeld is om toekomstige kosten en inkomensverlies te dekken.

Veranderingen in zorgwetten 2019

Met ingang van 1 januari 2019 heeft het kabinet veranderingen doorgevoerd in de zorgwetten die letselschadeslachtoffers tegemoetkomen, zoals aangekondigd in het besluit van 26 november 2018.

Het volgende is gewijzigd:

  • Iedereen betaalt per 2019 voor de ondersteuning vanuit het WMO hetzelfde maximale vaste bedrag: € 17,50 per 4 weken. Gemeenten kunnen ook een lagere eigen bedrage vaststellen, maar niemand betaalt meer, zelfs niet als iemand in het bezit is van een groot vermogen of hoog inkomen.
  • De vermogensinkomensbijtelling voor de eigen bijdrage voor de WLZ is voor iedereen verlaagd van 8% naar 4%.
  • Materiële letselschadevergoedingen bij een ongeval dat verlies aan arbeidsvermogen tot gevolg heeft, zijn uitgezonderd van de vermogensinkomensbijtelling. Dit betekent dat letselschadeslachtoffers die een vergoeding hebben ontvangen omdat ze te maken krijgen met gemiste inkomsten, geen eigen bijdrage meer hoeven te betalen.

Vragen over schadevergoeding en vermogensinkomensbijtelling?

Heeft u nog vragen over de wetswijzigingen in het Besluit langdurige zorg of over de afwikkeling van letselschadezaken? Neem dan contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op