U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Moet er over schadevergoeding belasting worden betaald?

Is een schadevergoeding belast of onbelast? Regelmatig krijgen wij de vraag of er over de schadevergoeding belasting moet worden betaald. We maken onderscheid tussen twee soorten belasting: inkomstensbelasting en vermogensbelasting.

  1. Er hoeft over schadevergoeding geen inkomstenbelasting te worden betaald.
  2. Het kan wel zo zijn dat er wel vermogensbelasting moet worden betaald over een ontvangen schadevergoeding. Bij het eisen van een schadevergoeding kan deze ‘belastingcomponent’ als schade worden meegenomen in de claim.

In dit artikel gaan we in op beide vormen van belasting, te beginnen met de inkomstenbelasting.

Gratis kennismakingsgesprek »

1. Inkomstenbelasting bij schadevergoeding

De verzekeraar keert aan u de schadevergoeding uit. Dit bedrag is geen belastbaar inkomen uit werk of woning. Als slachtoffer hoeft u de ontvangen schadevergoeding dus niet op te geven bij box 1 bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor extra zekerheid zorgen wij ervoor dat de verzekeraar het volgende aan u verstrekt bij de afwikkeling van een letselschadezaak:

1.1. Vaststellingsovereenkomst

In een vaststellingsovereenkomst zijn de afspraken vastgelegd met betrekking tot een getroffen eindregeling. Met deze eindregeling vindt er een definitieve afwikkeling plaats van de letselschadezaak. Na ondertekening van deze overeenkomst kan noch het slachtoffer noch de verzekeraar op deze overeenkomst terugkomen, ook al blijkt de schade later hoger of lager uit te vallen dan op dit moment voorzien.

1.2. Belastinggarantie

De schadevergoeding die het slachtoffer ontvangt is in beginsel netto; men hoeft daar dus geen inkomstenbelasting en premies volksverzekeringen over te betalen. In de rechtspraak is dat uitdrukkelijk zo bepaald.

Het is echter niet ondenkbaar dat de belastinginspecteur het uit te keren bedrag als inkomen zal aanmerken en daarover inkomstenbelasting zal heffen. Voor het geval dat de belastingdienst toch inkomstenbelasting over de schadevergoeding wil heffen, geeft de verzekeraar een belastinggarantie af.

Een belastinggarantie houdt in dat de verzekeraar alsnog aangesproken kan worden voor de belasting die wordt geheven. indien de fiscus toch van mening is dat de ontvangst van de schadevergoeding als box 1 inkomen (uit arbeid en onderneming) moet worden aangemerkt. De verzekeraar zal in dat geval een bezwaarprocedure voor u voeren om de belastingaanslag terug te draaien. In het geval dat u in de procedure in het ongelijk worden gesteld, dan betaalt de verzekeraar alsnog de verschuldigde belasting.

U hoeft dus geen inkomstenbelasting te betalen over een ontvangen schadevergoeding.

Voorwaarden

Degene die een schadevergoeding ontvangt, dient zich wel te houden aan de voorwaarden die in de belastinggarantie zijn gesteld. Dat houdt onder andere in dat men de uitkering niet mag opgeven als inkomen voor box 1. Ook dient men een navordering van de fiscus direct bij de verzekeraar te melden.

Een belastinggarantie heeft enkel betrekking op de inkomstenbelasting van box 1. De belastinggarantie heeft dus geen betrekking op eventuele belasting over de beleggingsopbrengsten, zoals rente of dividend van het genoemde bedrag die genoemd zijn in box 3.

Zorg voor een belastinggarantie

Heeft u als letselschadeslachtoffer verlies aan verdienvermogen geleden en is hiervoor een schadevergoeding toegekend? Dan heeft u dus veel belang bij een belastinggarantie van uw verzekeraar. De advocaten van Utrecht Letselschade Advies zorgen ervoor dat deze aan u wordt verstrekt.

2. Vermogensbelasting bij schadevergoeding

Als letselschadeslachtoffer hoef je dus geen inkomstenbelasting (box 1) te betalen over een schadevergoeding, maar moet u mogelijk wél vermogensbelasting betalen (box 3).

Over vermogensbelasting bij schadevergoeding is nog veel onduidelijkheid. Het heffen van vermogensbelasting over letselschadevergoedingen brengt moeizame discussies en complexe berekeningen met zich mee.

Allereerst is er een gedeelte van het vermogen heffingsvrij. In 2022 is het heffingsvrije vermogen € 50.650 per belastingbetaler. Over vermogen boven dit bedrag betaalt u belasting volgens de schijven in box 3.

De Belastingdienst gaat er namelijk vanuit dat u meer voordeel hebt naarmate het vermogen hoger is. Bij iedere volgende schijf gebruikt de Belastingdienst een hoger percentage om het voordeel te berekenen. Dit voordeel is het bedrag waarover u vermogensbelasting afdraagt.

2.1. Schijven

Vanaf 2020 gelden de volgende 3 schijven in box 3:

  • Schijf 1: t/m € 50.650
  • Schijf 2: vanaf € 50.651 t/m € 962.350
  • Schijf 3: vanaf € 952.351

2.2. Percentages

Daarnaast zijn er 2 percentages waarmee het voordeel wordt berekend: 0,01% en 5,53%.

Het voordeel werd in 2022 als volgt berekend:

 Schijf  Grondslag sparen en beleggen  Percentage 0,01%  Percentage 5,5%
 1  Tot € 50.650  67%  33%
 2  Van € 50.650 t/m € 962.350  21%  79%
 3  Vanaf € 962.351  0%  100%

De eerste 67% van het vermogen in schijf 1 wordt belast met het percentage van 0,01%. Het resterende deel (alles boven de 67% van dit gedeelte van het vermogen) wordt belast met het percentage van 5,53%.

Hoe hoger het vermogen, hoe meer het wordt belast met het percentage van 5,53%.

Valt een deel van het vermogen in de schijf 3? Dan rekent de Belastingdienst voor dat deel van het vermogen met het percentage van 5,53%.

2.3. ‘Geen vermogensbelasting voor schadevergoeding na letselschade’

De vergoeding die u als letselschadeslachtoffer ontvangt, is bedoeld als potje voor de toekomst. Bijvoorbeeld om toekomstige zorg in te kopen of om gederfde inkomsten te compenseren.

Hoewel de schadevergoeding dus meer als inkomen dan als vermogen moet worden gezien, moet je als slachtoffer wel vermogensbelasting betalen over de ontvangen schadevergoeding. Ook wordt de hoogte van de eigen bijdrage over het persoonsgebonden budget berekend aan de hand van het vermogen. Het gaat om 8% van het vermogen per jaar.

Dat zijn forse eigen bijdragen die interen op het toekomstige inkomen van het slachtoffer. Dat is een groot probleem voor mensen die behoorlijk zwaar letsel hebben, niet kunnen werken en veel hulp nodig hebben.

2.4. Belastingcomponent

Bij het berekenen van een schadevergoeding houdt uw advocaat rekening met de vermogensbelasting en de eigen bijdrage van het PGB. Dit heet de belastingcomponent. De schadevergoeding bevat dan al een compensatie voor de vermogensbelasting die over de schadevergoeding betaald moet worden.

De huidige wet- en regelgeving maakt dit echter onnodig ingewikkeld. Het Verbond van Verzekeraars, Slachtofferhulp Nederland en de Vereniging voor Letselschade Advocaten pleiten daarom voor belastingvrije schadevergoeding aan letselschadeslachtoffers.

Meer vragen over schadevergoeding en de belastingdienst?

Vragen over de fiscale behandeling van schadevergoeding, de afwikkeling van letselschadezaken, de vaststellingsovereenkomst of belastinggarantie? Neem dan vrijblijvend contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Gratis kennismakingsgesprek »


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op