U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schadevergoeding tijdens de bijstand: dit moet u weten

U bent slachtoffer geworden van ongeluk: bijvoorbeeld een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een medische fout. Als u hierdoor letsel heeft opgelopen, kunt u de veroorzaker aansprakelijk stellen. In de meeste gevallen is de schadeveroorzaker verzekerd en beoordeelt de verzekeraar de aansprakelijkheid. Als de wederpartij de aansprakelijkheid erkend, dan moet zij een schadevergoeding betalen. Dit is een vergoeding voor gemaakte en toekomstige onkosten, als gevolg van het ongeluk.

Als er blijvend letsel is, dan kan de schadevergoeding flink oplopen. Als u een bijstandsuitkering ontvangt of in de schuldsanering zit, kunt u dan wel uw volledige schadevergoeding ontvangen? We vertellen u er meer over in dit blog.

Schadevergoeding en bijstand

Een schadevergoeding bestaat uit verschillende schadecomponenten. Hoe de schadevergoeding is opgebouwd, bepaalt of deze invloed heeft op uw bijstandsuitkering.

Stijgt uw vermogen door de schadevergoeding boven de vastgestelde grens? Dan is er het risico dat u uw bijstandsuitkering verliest en u een groot deel van uw schadevergoeding verrekend wordt. Deze grens wordt bepaald volgens de Participatiewet.

Ontvangt u een schadevergoeding voor gemiste inkomsten dan zal de Sociale Dienst uw bijstandsuitkering eindigen en bovendien de uitkering terugvorderen over de periode waarvoor de gemiste inkomsten worden vergoed.  

In veel gevallen bestaat een deel van de schadevergoedingen uit smartengeld. Dit is een schadevergoeding voor immateriële schade, ofwel de emotionele schade. Deze schadevergoeding wordt niet altijd opgeteld bij het vermogen. In veel gevallen wordt de 1/3-regel toegepast: 1/3e deel van het smartengeld wordt vrijgesteld en het overige deel wordt wel meegerekend als vermogen, maar dit verschilt per gemeente.

Welk deel van de schadevergoeding buiten de vermogenstoets valt is afhankelijk van de gemeente waarin u woont. Volgens de Participatiewet bepaalt iedere gemeente namelijk zelf het beleid van de bijstandsuitkering. Het is daarom altijd verstandig om contact op te nemen met uw gemeente.

Inlichtingenplicht

Voor het ontvangen van een bijstandsuitkering geldt een inlichtingenplicht. Dit betekent dat u verplicht bent om belangrijke veranderingen van uw situatie door te geven aan de gemeente. Voorbeelden van veranderingen zijn bijvoorbeeld als u gaat samenwonen, u een nalatenschap erft of als u besluit vrijwilligerswerk te gaan doen.

Ook het ontvangen van een schadevergoeding is een belangrijke verandering in uw situatie. In dat geval bent u dus ook verplicht om een melding te doen bij de gemeente. Die bepaalt wat er met uw schadevergoeding gebeurt.

Vragen over schadevergoeding?

Heeft u vragen over de fiscale behandeling van schadevergoeding, de afwikkeling van letselschadezaken, of de gevolgen voor uw rechtsbijstandsuitkering? Neem dan vrijblijvend contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op