U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Veranderingen persoonsgebonden Budget (PgB) en letselschade

Vandaag is bekend geworden dat de 10-uursmaatregel voor huidige budgethouders van de baan is! Meer informatie vindt u op www.pgb.nl

Slachtoffers van ernstige letselschade beschikken vaak over een zogeheten Persoonsgebonden Budget (PgB). Er is dan op grond van de AWBZ een indicatie voor hulp afgegeven. Voor de hulp ontvangt het slachtoffer geld. Met behulp van dat geld kan het slachtoffer zelf de gewenste hulp inkopen.

Wetswijzigingen met ingang van 1 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 ontvangen mensen met een PgB van minder dan 10 uur hulp per week geen PgB meer. Het gaat om meer dan 40.000 mensen in Nederland. Die mensen moeten voortaan met hun letselschade bij een zorginstelling voor hulp aankloppen.

Vertrouwensband met de zorgverlener

Probleem is dat de zorginstellingen veelal nee zullen verkopen omdat ze de zorg niet kunnen leveren. Als ze dat wel kunnen zal de zorgverlener telkens wisselen.

Er komt dus niet één en dezelfde persoon zorg verlenen, maar telkens een ander.

Dit is voor de zorgzoekende vaak heel vervelend en klemt te meer nu het vaak om mensen gaat die (psychische) beperkingen hebben. Juist die mensen benodigen rust en regelmaat. Ze hebben een sterke behoefte aan een vertrouwensband met de zorgverlener.

Duurdere zorg?

Bijkomend nadeel is dat ook de zorg duurder wordt. De kosten voor hulp zullen bij een zorginstelling duurder uitkomen dan via een PgB. Op die wijze zal ook kwantitatief een vermindering plaatsvinden en zal er per saldo minder uren hulp worden verleend.

Continueren van de juiste zorg binnen de letselschade

De advocaat van een slachtoffer in een letselschade zaak kan helpen door na te gaan in hoeverre de zorg op de oude voet kan worden gecontinueerd. Er is immers een aansprakelijke partij waarbij eventuele extra kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Meer informatie over PgB en letselschade?

Neem voor meer informatie contact op met een van onze ervaren advocaten. Wij vertellen u graag vrijblijvend meer over PgB en letselschade.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op