U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Verkeerde diagnose en behandeling: ziekenhuis aansprakelijk

In het arrest van het Hof betreft het een vrouw die in 2008 haar huisarts bezoekt in verband met moedervlekken op haar schouder en een zwelling op haar rechterpols. Haar huisarts heeft haar op 18 februari 2008 doorverwezen naar de poli Chirurgie van het Medisch Spectrum Twente (MST).

De chirurg die de vrouw heeft onderzocht had in zijn aantekeningen opgeschreven dat er bij mevrouw sprake was van een langzaam groeiende zwelling aan de rechterpols, waarvan zij veel last had, maar waarvoor zij niet per se een operatie wilde. Er werd gedacht aan een slijmcyste maar voor de zekerheid werd er een echo van haar pols gemaakt. Uit de echo bleek er sprake te zijn van een zenuwtumor die los van de pees lag. Mevrouw moest geopereerd worden aan haar pols.

De operatie

Op 22 december 2008 werden bij mevrouw haar moedervlekken verwijderd en werd zij aan haar pols geopereerd.

Na de operatie

Na de operatie heeft mevrouw last van gevoelsstoornissen aan de pols en uitvalsverschijnselen van de vingers ondervonden (zenuwbeschadiging).

Aansprakelijkheid na verkeerde diagnose

Mevrouw stelt het Medisch Spectrum Twente aansprakelijk voor haar letselschade op grond van artikel 7:462 BW. Zij stelt dat het ziekenhuis is tekortgeschoten in haar informatieplicht zoals bedoeld in de artikelen 7:448 en 7:450 BW. Mevrouw is niet over de risico’s van de behandeling geïnformeerd. Tevens stelt mevrouw dat het ziekenhuis een verkeerde diagnose heeft gesteld en op basis van die verkeerde diagnose een behandeling heeft uitgevoerd.

Het ziekenhuis wijst de aansprakelijkheid af.

Onderzoek deskundige

Mevrouw en het ziekenhuis schakelen een deskundige in voor een onderzoek. De deskundige stelt dat het ziekenhuis heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot anno 2008 verwacht mocht worden.

Oordeel van de rechtbank

De rechtbank stelt dat in het geval mevrouw voor de operatie goed geïnformeerd was, de chirurg haar had moeten vertellen dat der door de operatie mogelijk een blijvende zenuwbeschadiging zou kunnen optreden met een kans van 10%. De chirurg zou dan ook hebben verteld dat er een kans bestaat op kwaadaardigheid waarbij zij sowieso geopereerd moest worden. De rechtbank gaat er op basis van het deskundigenrapport vanuit dat mevrouw ook bij juiste informatie zou hebben ingestemd met de operatie en de kans op zenuwbeschadiging van 10% zou hebben aanvaard.

De rechtbank komt niet toe aan het toetsen van het al dan niet onzorgvuldig handelen van het ziekenhuis en wijst de vordering van mevrouw af. Mevrouw wordt veroordeeld in de proceskosten van het ziekenhuis.

Hoger beroep

Mevrouw gaat in hoger beroep. Het Hof gaat niet uit van het reeds bestaande deskundigenbericht maar heeft de gehele zaak opnieuw bekeken.

Het hof stelt op basis van aantekeningen van de chirurg dat het ziekenhuis steeds is uitgegaan van een verkeerde diagnose (ganglion: zenuwknoop) terwijl er sprake was van een zenuwtumor. Verwijdering van een zenuwtumor zou een aanzienlijk risico van zenuwletsel met zich meebrengen waarbij het ziekenhuis een andere deskundigheid zou moeten inroepen.

De arts heeft op basis van een verkeerde diagnose een verkeerde behandeling uitgevoerd. Vervolgens moet worden beoordeeld of door de verkeerde behandeling de letselschade bij mevrouw is ontstaan. Hier past het hof de omkeringsregel toe.

De omkeringsregel

Het uitgangspunt bij medische aansprakelijkheid houdt in dat de patiënt (of nabestaande) bewijst dat er sprake is van onzorgvuldig handelen aan de zijde van het ziekenhuis en dat daardoor de schade is veroorzaakt (het causaal verband).

Met de omkeringsregel wordt het causaal verband in beginsel aangenomen en is het aan (in dit geval) het ziekenhuis om te bewijzen dat de schade ook zou zijn ontstaan zonder de gedraging van de arts.

Uitspraak van het hof

Middels toepassing van de omkeringsregel oordeelt het hof dat het Medisch Spectrum Twente een norm had geschonden welke norm tegen een specifiek gevaar beschermt waarbij dit gevaar zich daadwerkelijk heeft verwezenlijkt. Op grond daarvan neemt het hof aan dat de letselschade bij de vrouw is veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van het ziekenhuis.

Het hof gaf het ziekenhuis niet de gelegenheid tot het leveren van tegenbewijs, omdat het geen stellingen had aangevoerd die tot een ander oordeel konden leiden. Het ziekenhuis is aansprakelijk voor de letselschade van de patiënte.

Meer informatie? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 8 september 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:6588

 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op