U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wanneer is er sprake van een whiplash?

Een whiplash is een van de meest voorkomende vormen van letselschade na een verkeersongeval. Vooral na een aanrijding van achter in de file ontstaat vaak een whiplash.

Soms is het na een ongeluk lastig te beoordelen of bepaalde nekklachten ook daadwerkelijk een whiplash zijn. Schadevergoeding bij een eventuele whiplash is dan ook moeilijk vast te stellen.

Wanneer is er precies sprake van een whiplash en wanneer is een vergoeding mogelijk? U leest er meer over in deze blog.

Wat is een whiplash?

Een whiplash is een vorm van nekletsel die wordt veroorzaakt door een plotselinge krachtige voorwaartse en achterwaartse beweging van het hoofd. Door de krachtige beweging zijn spieren en banden verrekt waardoor er mogelijk zenuwen bekneld geraakt zijn en onder andere nekklachten het gevolg zijn.

Een whiplash gaat vaak gepaard met de volgende klachten:

  • Hoofdpijn
  • Duizeligheid
  • Concentratieproblemen
  • Misselijkheid
  • Vermoeidheid
  • Slaapproblemen

Als klachten langer dan een half jaar aanhouden, dan spreken we van een chronische whiplash.

Diagnose whiplash

Een whiplash is moeilijk te diagnosticeren. Dit komt omdat er geen objectiveerbare schade is. Dit betekent dat het op een MRI-scan of röntgenfoto niet is te zien.

De diagnose wordt daarom meestal gesteld via een anamnesegesprek en door de aanwezigheid van lichamelijke en fysieke klachten.

Ondanks dat een whiplash niet altijd objectief – dus bijvoorbeeld op een MRI-scan – kan worden vastgesteld, is het voor slachtoffers van een whiplash van belang dat objectief vastgesteld kan worden dat de klachten ‘aanwezig, reëel, niet ingebeeld, niet voorgewend en niet overdreven zijn’. Voorts blijkt uit de rechtspraak dat aan het bewijs van deze klachten geen al te hoge eisen gesteld mogen worden. Aan de hand van de feiten moet het plausibel zijn dat de klachten voortkomen uit het ongeval en dat die klachten beperkingen met zich meebrengen.

Zelf schikken met de verzekeraar

Een valkuil van slachtoffers van een whiplash kan zijn dat ze in eerste instantie de zaak zelf met de verzekeraar af willen doen. In dit geval zal de verzekeraar veelal een mooi bedrag aanbieden aan het slachtoffer, echter zal dit slechts in enkele gevallen de werkelijke schade dekken. Dit terwijl de wet voorschrijft dat een slachtoffer de schade 100% vergoed moet krijgen. Om uiteindelijk niet in een vervelende discussie te geraken met de verzekeraar, doet een slachtoffer er goed aan om tijdig een advocaat in te schakelen.

Schadevergoeding na een whiplash

Een whiplash kan grote financiële gevolgen hebben. U kunt te maken krijgen met medische kosten voor behandelingen, maar bijvoorbeeld ook met gemiste inkomsten omdat u (tijdelijk) arbeidsongeschikt raakt.

Een whiplash wordt vaak veroorzaakt door een verkeersongeval en het kan daarom zijn dat u recht heeft op een schadevergoeding. Om een letselschadevergoeding te kunnen claimen, moet er een aansprakelijke partij zijn en deze moet haar aansprakelijkheid erkennen.

Bij een kop-staartbotsing is vaak de achterligger aansprakelijk, omdat deze niet voldoende afstand heeft bewaard. Er zijn echter ook situaties te bedenken waarin juist de voorligger schuldig is. Bijvoorbeeld omdat deze zonder enige aanleiding remt.

Juist omdat een whiplash niet objectiveerbaar is, leidt dit type letsel in de praktijk tot grote discussies. De verzekeraar gaat vaak uit van tijdelijke en lichte klachten. Langdurig inkomensverlies wordt in de regel niet vergoed. Om een schadevergoeding te krijgen die recht doet aan uw schade, is het raadzaam dat u een letselschadeadvocaat inschakelt.

Een letselschade advocaat helpt u ook met de complexe berekening die nodig is om de juiste hoogte van de letselschadevergoeding vast te kunnen stellen.

Advocaat inschakelen als u een whiplash heeft opgelopen?

Heeft u een whiplash opgelopen en kan iemand anders daarvoor aansprakelijk gesteld worden? Utrecht Letselschade Advies kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade. Neem gerust contact op voor een kennismaking.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op