U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is massaschade?

Soms komt het voor dat een grote groep van mensen door één gebeurtenis slachtoffer worden. Daarbij kan worden bijvoorbeeld worden gedacht aan een grote brand die verschillende slachtoffers maakt.

Een massaschade kan ontstaan door één enkele gebeurtenis of  door een reeks van gebeurtenissen, bijvoorbeeld ten gevolge van blootstelling aan asbest of handelingen van ondernemingen.

Een groot aantal mensen lijdt bij een massaschade een soortgelijke schade. Ze hebben bijvoorbeeld allemaal letselschade. De omvang en aard van de schade kan echter per individu verschillen.

Strooischade

Een interessant voorbeeld van massaschade is ‘strooischade’. Juist het collectieve karakter ervan levert een voordeel voor het individu op. Schade door strooien is voor iedere benadeelde vaak zo minimaal dat het voor hem niet de moeite loont om deze zelfstandig in rechte af te dwingen.

Wie kunnen een actie instellen bij massaschade?

Massaschade slachtoffers mogen een individuele actie instellen tegen de veroorzaker van de schade, maar vaak heeft een collectieve actie meer succes. De slachtoffers bundelen dan hun krachten en treden gezamenlijk op.

Slachtoffers hebben ook de mogelijkheid om gezamenlijk door middel van een stichting of vereniging op te treden. De belanghebbende houdt de mogelijkheid om zelf in rechte een actie in te stellen.

Het is nu ook mogelijk om een overeenkomst over de afwikkeling van een groot aantal gelijksoortige schadevorderingen door de rechter verbindend te laten verklaren voor de hele groep van schuldeisers. De overeenkomst is dan gesloten tussen organisatie die de belangen van de schuldeisers behartigt en de aansprakelijke partij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over massaschade of letselschade in het algemeen? Neem gerust contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op