U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Werkgever aansprakelijk verkeerde inlichtingen over WW-uitkering

Het Hof Den Bosch heeft onlangs bepaald dat een  werkgever aansprakelijk is voor de gevolgen van het verstrekken van verkeerde inlichtingen over het recht op een WW-uitkering  aan een werkneemster.

Verkeerde voorlichting werkgever

Het ging in deze zaak om een pedagogisch medewerkster bij een kinderopvang die een tijdelijke arbeidsovereenkomst met haar werkgever had gesloten. De werkgever wilde de overeenkomst na drie maanden weer beëindigen wegens bedrijfseconomische redenen: er was een terugloop van het kinderaantal.

Toen de werkneemster aan haar werkgever vroeg of ze wel recht had op een WW-uitkering als ze zou meewerken aan haar eigen ontslag, vertelde de werkgever haar dat ze direct na het ontslag een WW-uitkering kon krijgen.

Daarom heeft zij vervolgens de beëindigingsovereenkomst ‘ met wederzijds goedvinden’  getekend.  Hierbij is de werkneemster een ontslagvergoeding toegekend van ongeveer twee maandsalarissen.

Het bleek echter dat haar recht op uitkering pas na twee maanden aanving. Het UWV zag de ontslagvergoeding namelijk als loon voor de eerste twee maanden na het ontslag.

Dwaling

De vrouw heeft bij de rechter gesteld dat haar werkgever onjuiste informatie had verstrekt (dwaling). Het hof oordeelde dat de werkgever aansprakelijk was voor de schade van de vrouw, omdat zij haar verkeerd had voorgelicht.

Zorgplicht werkgever

Instemmen met ontslag kan voor een werknemer ernstige gevolgen hebben. De werknemer kan achteraf gezien onbedoeld afstand gedaan hebben van ontslagbescherming en het risico lopen niet meer in aanmerking te komen voor een WW-uitkering. Daarom mag een werkgever er niet te snel op vertrouwen dat een werknemer door bepaalde uitlatingen echt bedoeld heeft het dienstverband op te zeggen.

Het komt er op neer dat een werkgever de werknemer moet informeren over het (al dan niet aanwezige) recht op een WW-uitkering.

Daarnaast doet de werkgever er verstandig aan de werknemer te adviseren juridisch advies in te winnen, en de werknemer een beëindigingsovereenkomst niet op dezelfde dag te laten ondertekenen als de dag waarop de overeenkomst voor het eerst aan de werknemer getoond is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw rechten aangaande een WW-uitkering? Neem contact op met een van onze ervaren letselschade advocaten. Een eerste kennismakingsgesprek is gratis.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op