U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Geen zwijgcontracten meer in de zorg vanaf 2017

Naar aanleiding van de dood van een 21-jarige hockeyer in het Tergooiziekenhuis in Hilversum, besloot Minister Edith Schippers (volksgezondheid) onderzoek in te stellen naar zwijgcontracten in de zorg.

In voornoemd geval sloot het ziekenhuis een overeenkomst af met de moeder om grote fouten te verbergen. De moeder kreeg een bedrag aangeboden om het incident stil te houden.

Openheid en transparantie in de zorg

‘Mensen mogen daarom nooit gedwongen worden om te zwijgen over (onverantwoorde) kwaliteit van zorg’.[1]

Het gebeurt regelmatig dat met patiënten of nabestaanden een overeenkomst wordt gesloten. Deze overeenkomst houdt meestal in dat de getroffen partij afziet van een melding bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg of een tuchtklacht in ruil voor een vergoeding.

Code voor zorgbestuurders

Minister Schippers wil dat zorgbestuurders afspraken maken over dergelijke overeenkomsten. De afspraken moeten eind 2016 door de Brancheorganisaties in de Zorg (BoZ) zijn vastgelegd in een code voor zorgbestuurders. Indien hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal Schippers met een wettelijk verbod komen.

46 meldingen van geheimhoudingsovereenkomsten

Na de oproep van Schippers in april om melding te maken van geheimhoudingsovereenkomsten, heeft de IGZ 46 meldingen ontvangen. In zes gevallen is een ongewenste vaststellingsovereenkomst geconstateerd.

Hiervan is sprake als tegen betaling van een geldsom personen afspreken te zwijgen over incidenten. Het gaat om ten minste de volgende vijf afspraken:

  1. een wettelijke meldplicht niet wordt nageleefd;
  2. de patiënt niet mag spreken over het incident met familieleden, vrienden of lotgenoten;
  3. partijen zich zullen onthouden van contacten met de media;
  4. geen informatie wordt verstrekt over het incident aan de IGZ;
  5. de patiënt dient af te zien van het indienen van een tuchtklacht en/of het doen van aangifte.

Dergelijke afspraken zijn volgens Schippers nietig. Dit betekent dat een tucht- en strafrechter de zaak gewoon in behandeling kan namen. Zorgverleners of instellingen zijn immers wettelijk verplicht om calamiteiten te melden.

Tuchtklacht

Patiënten/cliënten die zich door het afsluiten van een vaststellingsovereenkomst belemmerd voelen om naar de tuchtrechter te stappen, kunnen hiervan melding doen bij de IGZ. De IGZ zal per melding bepalen welke acties zij zal ondernemen. Eventueel kan zij zelf een tuchtklacht indienen bij de tuchtrechter.

Zwijgcontracten na medische fout

Meer informatie over zwijgcontracten of medische fouten? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

[1] Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 33 149, nr. 44, pagina 2.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op