U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Werkgever aansprakelijk wegens niet nakomen zorgplicht

Een werkgever is verplicht om maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen van zijn werknemers te voorkomen. Deze zorgplicht is verstrekkend, zo blijkt uit de uitspraak van de kantonrechter Amersfoort van 14 maart 2013.

Bedrijfsongeval

In deze uitspraak betrof het een man die werkte bij de vuilnisophaaldienst. Van zijn werkgever had hij veiligheidsschoenen gekregen. Het waren veiligheidsschoenen met een rubberen profielzool die niet speciaal op gladheid bij ijzel en sneeuw zijn berekend. Op een winterse dag is de werknemer uitgegleden tijdens zijn werk waarbij hij letsel heeft opgelopen.

De werknemer heeft zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor de schade aangezien hij niet de juiste veiligheidsschoenen had ontvangen. Schoenen met anti-glij-ijzers hadden voorkomen dat de werknemer was uitgegleden.

Aansprakelijkheid werkgever

De rechtbank heeft aangenomen dat er sprake is van een schending van de zorgplicht door de werkgever. De werkgever diende de schade als gevolg van het bedrijfsongeval aan werknemer te vergoeden.

Verstrekkende zorgplicht werkgever

Deze uitspraak laat zien dat de zorgplicht van een werkgever verstrekkend kan zijn. De zorgplicht beoogt evenwel geen absolute waarborg te scheppen voor de bescherming van de werknemer tegen gevaar. Welke veiligheidsmaatregelen van de werkgever mogen worden verlangd en op welke wijze hij de werknemer moet instrueren, is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Meer over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval?

Utrecht Letselschade Advies informeert u graag over aansprakelijkheid bij een bedrijfsongeval. U kunt hierover vrijblijvend contact opnemen met een ervaren letselschade advocaat!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op