U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Aansprakelijkheid Hoogheemraadschap bij dijkdoorbraak

In de nacht van 25 op 26 augustus 2003 brak de Veendijk van de ringvaart in Wilnis door. Een zestig meter lang stuk dijk schoof over een speelweide.

In totaal stroomde 230.000 kubieke meter water het dorp Wilnis in. De schade was enorm. 1500 mensen in 3 woonwijken werden geëvacueerd.

Hoogheemraadschap aansprakelijk?

Over de gebeurtenis is jarenlang geprocedeerd. Het ging om de vraag of het Hoogheemraadschap aansprakelijk kon worden gehouden voor het verschuiven van dijk.

De belangrijkste vraag had betrekking op de zorgplicht, of het Hoogheemraadschap voldoende zorg in acht had genomen en of het Hoogheemraadschap maatregelen had moeten treffen om de verschuiving te voorkomen.

Uitspraak rechter

Op 6 mei 2014 heeft het gerechtshof in Den Haag bepaald dat de dijkbeheerder niet aansprakelijk is voor de dijkdoorbraak.

Een door het hof ingeschakelde deskundige heeft geconcludeerd dat de dijk waarschijnlijk is verschoven door langdurige droogte, maar droogte vroeger niet als risico van verschuiving werd gezien.

Tevens woog mee dat de financiële middelen om goed te controleren beperkt waren, dat sprake was van beleidsvrijheid en dat niet van het Hoogheemraadschap verwacht kon worden dat men bekend was met alle wetenschappelijke inzichten.

Commentaar

Op de uitspraak is veel commentaar. Belangrijkste argument is dat een overheidsorgaan kennelijk niet in alle situaties verantwoordelijk is voor de hem opgedragen wettelijke taak en dat een overheid – ondanks diverse signalen van omwonenden over de dijk – de vrijheid heeft om geen onderhoud te plegen en de dijk te verbeteren.

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze zaak? Of heeft u andere vragen die u aan een letselschade advocaat wilt stellen? Neem gerust contact op!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op