U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Aansprakelijkheid bij valpartij op de markt

Een vrouw struikelt over stroomkabels op de markt. Is de gemeente aansprakelijk voor haar schade?

Stroomkabels

Op 3 januari 2009 komt een vrouw ten val doordat zij is gestruikeld over stroomkabels. Deze stroomkabels zijn door marktkraamhouders neergelegd op de stoep achter de marktkramen.

De vrouw stelt de gemeente aansprakelijk voor de door haar geleden schade op grond van artikel 6:174 en 6:162 van het Burgerlijk Wetboek. In artikel 6:174 BW staat kort gezegd dat de overheid aansprakelijk kan worden gehouden indien iemand schade lijdt doordat de openbare weg niet in goede staat verkeert. Onder de openbare weg valt ook de weguitrusting. Daarbij kan gedacht worden aan de vangrails, reflectorpaaltjes en verkeersborden. Artikel 6:162 BW houdt kort gezegd in dat de gemeente aansprakelijk kan zijn indien deze zich onrechtmatig heeft gedragen.

Hoger beroep

De rechtbank wijst de vorderingen van de vrouw af. De vrouw is het daarmee niet eens en stelt hoger beroep in. Het Hof wijst de vorderingen ook af. [1] De vrouw wordt dus in het ongelijk gesteld. Waarom wijst het Hof de vorderingen af en krijgt de vrouw haar schade niet vergoed?

Het Hof oordeelt dat dat de stroomkabels waarover de vrouw is gestruikeld en de elektriciteitskasten geen deel uitmaken van de openbare weg, zodat de gemeente niet gehouden is om de schade die daar uit voortvloeit te vergoeden.

Kelderluikcriteria

Het Hof stelt vervolgens via toetsing aan de ‘Kelderluikcriteria’ vast dat de gemeente ook niet onrechtmatig heeft gehandeld omdat zij niet hadden kunnen voorzien dat een dergelijke situatie met deze stroomkabels gevaar op zou leveren. Ten eerste omdat de kans dat voetgangers struikelen over de goed zichtbare kabels op een licht wegdek niet groot is. De kans dat daaruit ongevallen ontstaan is evenmin groot te noemen. Tot slot oordeelt het Hof dat onvoldoende is gebleken dat de gemeente veiligheidsmaatregelen, zoals het leggen van veiligheidsmatten, had kunnen treffen die een struikelpartij had kunnen voorkomen.[2]

[1] Hof Arnhem-Leeuwarden , 3 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1498

[2] Hof Arnhem-Leeuwarden , 3 maart 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:1498


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op