U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Aansprakelijkheid verkeersongeval met letselschade

Jaarlijks belanden er tientallen duizenden mensen in het ziekenhuis na een ongeval met letselschade in het verkeer. Soms gaat het om eenzijdige ongevallen, waar geen andere personen bij betrokken zijn, maar heel vaak is het opgelopen letsel een gevolg van bijvoorbeeld een botsing met een ander voertuig.

Letselschade bij ongemotoriseerden en motorrijtuigen

Om vast te stellen of er sprake is van aansprakelijkheid, moet er eerst gekeken worden naar de betrokken partijen. In het aansprakelijkheidsrecht is het zo geregeld, dat wanneer het ongeval betrekking heeft op alleen motorrijtuigen of alleen ongemotoriseerden, de wederpartij verantwoordelijk is als voldaan is aan de ‘ gewone voorwaarden’  van een onrechtmatige daad.

Kort gezegd moet er dan sprake zijn van een gedraging die in strijd is met het recht of een gedraging die in strijd is met hoe het er in het maatschappelijk verkeer aan toe behoort te gaan. Bovendien moet die gedraging de oorzaak zijn van de letselschade en moet de gedraging te wijten zijn aan de schuld van de wederpartij.

Aansprakelijkheid verkeersongeval: overmacht en eigen schuld

Wanneer het ongeval heeft plaatsgevonden tussen een fietser en een auto, of tussen een voetganger en een scooter, dan gelden andere aansprakelijkheidsvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen zowel soepeler als strenger uitvallen.

Ligt de schuld in deze gevallen namelijk bij de auto of de scooter, het gemotoriseerde voertuig, en heeft de fietser of voetganger (de ‘ongemotoriseerde’) daardoor letselschade opgelopen, dan geldt er een strenger aansprakelijkheidsregime volgens de Wegenverkeerswet. De bestuurder van het motorrijtuig is dan verplicht de schade te vergoeden, tenzij overmacht van de bestuurder kan worden aangetoond.

Overmacht is pas aan de orde als de gevolgen van het ongeval uitsluitend zouden zijn toe te schrijven aan gedragingen van het slachtoffer zelf of een derde. Dit zal zich niet snel voordoen.

Belangrijker in de praktijk is de eigen schuldregeling. Deze houdt in dat de bestuurder – behoudens overmacht – minstens voor de helft van de letselschade van de ongemotoriseerde aansprakelijk is, tenzij er bij de fietser of voetganger sprake is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid.  Is de voetganger of fietser jonger dan 14 jaar, dan is de eigenaar van het motorrijtuig zelfs nagenoeg altijd aansprakelijk voor de volledige schade.

Meer informatie over aansprakelijkheid verkeersongeval bij letselschade?

Ben u zelf het slachtoffer geworden van een verkeersongeval en heeft u daardoor letselschade opgelopen? Dan kunt u contact opnemen met Utrecht Letselschade Advies. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor het verhaal van uw geleden schade.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op