U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Arbeidsongeschiktheidsverzekering en letselschade

De Rechtbank Den Haag heeft in het deelgeschil van 27 juni 2012 [1] belangrijke uitspraken gedaan over de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) en de verrekening in de letselschade zaak.

Feiten en omstandigheden letselschade zaak

Een installatiemonteur wordt in 2005 met zijn motor aangereden door een auto die verzekerd was bij de VVAA. Overeengekomen is dat de verzekerde van de VVAA voor 88% aansprakelijk is voor de schade als gevolg van het ongeval. De installatiemonteur werkt als zelfstandige en heeft sinds 1998 een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) bij Nationale Nederlanden. Het verzekerde bedrag is vastgesteld aan de hand van het jaarinkomen van de monteur en later bijgesteld bij het wegvallen van de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) in 2004.

Als gevolg van het ongeval wordt de monteur door Nationale Nederlanden  ingedeeld in de klasse 80-100% arbeidsongeschikt. Op basis daarvan ontvangt hij maandelijks een AOV-  uitkering. Nationale Nederlanden stelt zich op het standpunt dat er sprake is van voordeel verrekening ex artikel 6:100 Burgerlijk Wetboek

Sommenverzekering en verrekening letselschade

Volgens de Rechtbank Den Haag is doorslaggevend voor het onderscheid tussen een schade- en een sommenverzekering of het inkomen van de verzekerde zowel bij de totstandkoming als bij het bepalen van de hoogte van de uitkering een rol heeft gespeeld. De rechtbank is van oordeel dat in onderhavige casus sprake is van een sommenverzekering.

Met betrekking tot verrekening heeft de Hoge Raad op 1 oktober 2010 (LJN: BM7808) bepaald dat van verrekening in het algemeen sprake kan zijn wanneer dezelfde schade wordt vergoed, als die waarvoor de partij die zich op voordeeltoerekening beroept, aansprakelijk is.

De AOV van de installateur strekt tot vergoeding van inkomensschade, zo blijkt uit de polisvoorwaarden. De VVAA is als aansprakelijke verzekeraar gehouden tot vergoeding van (88%) van de inkomensschade van de installateur. De rechtbank stelt dat per schadepost beoordeeld moet worden of verrekening redelijk is. Met betrekking tot inkomensschade zegt de rechtbank dat verrekening redelijk is omdat zowel Nationale Nederlanden als VVAA strekt tot vergoeding van inkomensschade. De rechtbank merkt hierbij nog op dat de te verrekenen uitkering in mindering dient te worden gebracht met de betaalde AOV premies.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid en letselschade

Zoals hierboven omschreven komen er bij het inventariseren van de geleden schade van een zelfstandige verschillende aspecten aan bod. De verrekening van de AOV in de letselschadezaak is daarbij heel belangrijk. Utrecht Letselschade Advies kan u hierbij van dienst zijn. Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.  Bel ons 030 233 51 50 of laat gerust een bericht achter >>>


[1] Rechtbank Den Haag, 27 juni 2012, 406273/HA RK 11-672.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op