U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

AOV en letselschade

Een exploitant van een agrarisch uitzendbureau heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afgesloten bij Interpolis. De exploitant is verzekerd voor zijn eigen werk.

De exploitant heeft in 2002 zijn werk gestaakt, aanvankelijk met rugklachten en hoofdpijn, en heeft zich ziek gemeld bij Interpolis. Bij onderzoek werden psychische klachten van depressieve aard geconstateerd.

De exploitant heeft vervolgens zijn bedrijf gestaakt. De psychiater en zenuwarts achtten de exploitant volledig arbeidsongeschikt. Interpolis heeft vervolgens een uitkering van 100% verstrekt op basis van volledige arbeidsongeschiktheid.

Bij een herbeoordeling in 2004 bepaalt een psychiater dat er geen blijvende letselschade in de vorm van een psychische afwijking is en de exploitant wordt voor minder dan 25% arbeidsongeschikt geacht. Diverse onderzoeken volgen.

Vaststellen AOV en letselschade

De Rechtbank Rotterdam stelt op 17 april 2013 dat het vaststellen van het percentage arbeidsongeschiktheid op de volgende wijze wordt bepaald:

  1. Allereerst stelt een medisch deskundige door onderzoek vast op welke wijze de verzekerde door de ontstane klachten of stoornissen in zijn of haar functioneren wordt beperkt.
  2. Vervolgens stelt een verzekeringsgeneeskundige op basis van de door de medicus vastgestelde functionele beperkingen en een eigen onderzoek vast in hoeverre de verzekerde als gevolg van die beperkingen al dan niet kan worden belast bij verrichtingen die zich bij arbeidswerkzaamheden voordoen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van een lijst met uiteenlopende aspecten van arbeidswerkzaamheden.
  3. Ten slotte maakt een arbeidsdeskundige op basis van de beperkingen in de belastbaarheid, zoals vastgesteld door de verzekeringsgeneeskundige, in een eigen onderzoek een inschatting van de mate waarin de verzekerde de werkzaamheden van zijn of haar beroep niet meer kan verrichten.

Daarbij wordt nagegaan:

  • welke werkzaamheden ofwel “taken” voor dat beroep verricht worden;
  • hoeveel tijd de afzonderlijke taken in beslag nemen; en
  • in hoeverre het uitvoeren van die afzonderlijke taken wordt beperkt door de genoemde beperkingen in de belastbaarheid.

Met deze gegevens wordt vervolgens de mate van arbeidsongeschiktheid berekend.

Uitspraak rechtbank

De rechtbank bepaalt dat een redelijke uitleg van het begrip arbeidsongeschiktheid meebrengt dat een verzekerde ook als arbeidsongeschikt dient te worden aangemerkt als de verzekerde door de letselschade zijn werk niet meer kan uitvoeren. De exploitant wordt dus 100% arbeidsongeschikt verklaard.

Meer informatie over AOV en letselschade

Wilt u meer weten over de dienstverlening van een letselschade advocaat bij zaken omtrent arbeidsongeschiktheidsverzekering? Neem gerust contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op