U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Voorschot voor álle slachtoffers bij voeging strafzaak

Een van de manieren waarop slachtoffers van strafbare feiten hun schade vergoed kunnen krijgen, is door een schadeclaim in te dienen bij de strafzaak tegen de verdachte. Als tot strafvervolging wordt overgegaan, dus als de verdachte voor de rechter zal moeten verschijnen, kan het slachtoffer zich als benadeelde partij in de strafzaak ‘voegen’. Het is daarbij mogelijk om een voorschot op de schadevergoeding te krijgen.

Voeging strafzaak

Er zijn twee manieren voor slachtoffers om zich in een strafzaak te voegen:

  1. Een slachtoffer kan zich voegen in het strafproces door het insturen van een zogenoemd voegingsformulier dat hij of zij van de Officier van Justitie ontvangt. Op dit formulier kan men aangeven welke schade is geleden, waaruit die schade bestaat en of de schade op een andere manier wordt vergoed (bijvoorbeeld via de verzekering). Het formulier dient naar de Officier van Justitie te worden gestuurd voordat de zitting plaatsvindt. Bij de zitting kan het slachtoffer aanwezig zijn maar dit is niet verplicht.
  2. Een slachtoffer kan zich ook nog voegen tijdens de zitting. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling. U moet dan een opgave doen van de schade en de omstandigheden waaronder deze schade is opgetreden. U moet wel bewijsstukken van de schade kunnen overleggen.

Schadevordering

De schadevordering bij de voeging in een strafzaak moet eenvoudig van aard zijn. Het moet voor de strafrechter makkelijk zijn om vast te stellen dat de schade door het strafbare feit is veroorzaakt en hoe hoog de schade is. Als de schade te ingewikkeld is, bestaat het risico dat de strafrechter de vordering niet-ontvankelijk zal verklaren. De schadevordering wordt dan niet behandeld.

Schadevergoeding

Als de rechter de schadeclaim toewijst en de dader veroordeelt tot een schadevergoeding, dan int het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) het geld voor het slachtoffer.

Voorschot op schadevergoeding

Sinds 1 januari 2011 geldt dat slachtoffers van geweld- en zedenmisdrijven het nog openstaande bedrag uitgekeerd krijgen van de overheid als voorschot als de dader acht maanden na het vonnis nog niet alles heeft betaald. Uiteraard doet het CJIB er alles aan om ook dit bedrag nog op de dader te verhalen.

Per 1 januari 2016 kunnen slachtoffers van alle soorten misdrijven voor een voorschot in aanmerking komen. Voorwaarde is dat de schadevergoedingsmaatregel van ná 1 januari 2016 is. Slachtoffers zijn dan niet meer afhankelijk van de dader voor de uitbetaling. Het voorschot voor deze slachtoffers bedraagt maximaal € 5.000.

Aan de voorschotten van slachtoffers van geweldsmisdrijven en zedenmisdrijven zal ook vanaf 2016 geen maximum verbonden zijn. Het CJIB zorgt ervoor dat deze voorschotten worden uitgekeerd.

Letselschade advocaat

Meer informatie over een schadevergoeding in een strafzaak? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Bron: Rijksoverheid


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op