U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Filmen en fotograferen in het openbaar: mag dat?

Nu vrijwel iedereen een telefoon met camera bij zicht draagt verschijnen er vaak foto’s en filmpjes (van onwetende anderen) op het internet.

De vraag hierbij is: is het toegestaan om foto’s of filmpjes van anderen op het internet te plaatsen zonder hun toestemming?

Publiek toegankelijke ruimtes

De algemene regel die geldt is: filmen en fotograferen op de openbare weg en in openbare ruimtes mag. Het filmen en fotograferen is toegestaan, omdat het valt onder de zogeheten ‘vrijheid van informatiegaring’. Dit is een onderdeel van de vrijheid van meningsuiting (artikel 10 EVRM).

  • Men hoeft, indien ze gebruik maken van een met de hand vastgehouden camera, een ander niet te waarschuwen voordat hij/zij in beeld is.
  • Er mag ook met een aangebrachte camera gefotografeerd worden, indien de aanwezigheid van de aangebrachte camera duidelijk is aangegeven. Mensen moeten hiervoor gewaarschuwd worden vóórdat ze gefilmd worden.

Portretrecht bij publicatie

Toch is bij het filmen in het openbaar en in de publiek toegankelijke ruimtes niet alles toegestaan. Tegenover de vrijheid van informatiegaring en de vrijheid van meningsuiting staat het portretrecht en het daarmee verband houdende recht op privacy.

Het portretrecht houdt in dat een foto of film van een bepaald persoon niet zomaar herkenbaar mag worden gepubliceerd, als de desbetreffende persoon een redelijk belang tegen de publicatie heeft.

Maar wanneer is er sprake van een redelijk belang? Dat is niet eenvoudig te zeggen. De rechter zal een oordeel moeten vellen. Het heimelijk filmen van een privégesprek met Onno Hoes door Powned was bijvoorbeeld niet volgens de wet.

Besloten ruimtes

In besloten ruimtes, zoals bijvoorbeeld op het werk, mogen mensen in beginsel niet zomaar worden gefilmd. De regels voor de besloten ruimtes zijn strenger dan voor de openbare ruimtes, door het feit dan mensen aannemen dat zij privacy hebben. In dat geval wordt aan het recht van privacy meer gewicht toegekend.

Mag je een politieagent filmen?

Het komt steeds vaker voor dat werk van politieagenten op straat wordt gefilmd. Er wordt door de filmer dan beweerd dat hij/zij ‘gewoon mag filmen, want dit is de openbare weg’.

De filmer heeft in zo’n geval gelijk, ware het niet dat deze filmpjes vaak worden gepubliceerd op internet. En dat kan dan weer in strijd zijn met het hierboven besproken portretrecht.

De rechter zal in zo’n geval een afweging moeten maken.

  • Enerzijds oefent de politieagent een openbare taak uit, waarbij soepeler wordt omgegaan met portretrecht.
  • Anderzijds kan het zijn dat de gefilmde politieagent nadelige gevolgen ondervindt van de publicatie van het filmpje, bijvoorbeeld als hij in zijn privéleven wordt aangesproken op bepaalde politieacties.

Wanneer de rechter publicatie van het filmmateriaal verbiedt, is het vaak echter al te laat: het filmpje is dan al vaak gedeeld op internet en social media. Een eventuele schadevergoeding kan dan worden verhaald op de maker van het filmmateriaal.

Het is daarom slim om gezichten van politieagenten te vervagen alvorens dergelijke filmpjes te publiceren.

Aansprakelijkheid en schadevergoeding

Meer informatie over aansprakelijkheid en schadevergoeding? Neem contact op met een letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op