U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Kan een politieagent haar werkgever aanspreken na een arbeidsongeval?

Een vrouwelijke agent liep tijdens een gevechtstraining letsel op. Ze oefende met een aantal mannelijke collega’s bepaalde traptechnieken in een sporthal met een elastische sportvloer. Een van de agenten stond in het midden, drie anderen om hem heen met elk een kussen. De agent in het midden moest telkens een bepaalde traptechniek oefenen.

Op een gegeven moment is de agente met een kussen tegen haar borst naar de in het midden staande collega gelopen. Door de trap tegen het kussen heeft ze haar evenwicht verloren en is ze achterover gevallen en met haar hoofd tegen de muur aangekomen. Hierdoor is letsel ontstaan, onder meer op neuropsychologisch terrein.

Aansprakelijk stellen werkgever

De agente sprak haar werkgever aan op grond van het civiele recht (artikel 6:7658 BW). De politie voerde het verweer dat alleen de bestuursrechter bevoegd was om over de zaak te oordelen. De deelgeschilrechter in Den Haag oordeelde dat de agente haar zaak aan de civiele rechter mocht voorleggen.

Vermeldenswaardig is nog dat de kantonrechter de zaak naar de handelskamer heeft verwezen omdat de agente een aanstelling heeft als ambtenaar en het in de zaak niet ging om een arbeidsrechtelijk geschil maar om een aanspraak op basis van onrechtmatige daad.

Door de politie werd nog aangevoerd dat de zaak zich niet voor een deelgeschil zou lenen, maar ook dat verweer werd verworpen omdat partijen door de verzochte beslissing de buitengerechtelijke onderhandeling vort zouden kunnen zetten.

Geen deelgeschil

Uiteindelijk werd geoordeeld dat de zaak zich niet voor een deelgeschil leende omdat een aantal feiten niet vaststond en de rechtbank meende dat die door een deskundige in kaart zouden moeten worden gebracht. Ondanks dit oordeel werden de kosten van de advocaat gewoon begroot, maar niet toegewezen. De aansprakelijkheid stond immers niet vast. De rechtbank merkte nog wel op dat bij een latere toewijzing van aansprakelijkheid, de kosten voor het deelgeschil zouden kunnen worden toegewezen (rechtbank Den Haag 19.05.15).

Meer weten over aansprakelijkheid van werkgevers bij arbeidsongevallen? Neem contact op met een letselschade advocaat Utrecht.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op