U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade bij bedrijfs- en personeelsuitjes

De werkgever heeft de verplichting om zorg te dragen voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarnaast kan de werkgever aansprakelijk zijn voor letselschade ontstaan in situaties waarin de werknemer niet feitelijk aan het werk is, maar er wel een bepaalde samenhang bestaat tussen de situatie en de opgedragen werkzaamheden.

Bedrijfs- en personeelsuitjes

Bij letselschade buiten de arbeidsplaats kan gedacht worden aan werknemers die voor hun werk congressen bezoeken en in dat kader een ongeval krijgen. Of de situatie dat een werknemer thuis een risico loopt om door boze klanten te worden gemolesteerd. Ook wanneer de werkgever voor zijn personeel een activiteit organiseert is hij gehouden om schade van werknemers te voorkomen.

Bijzonder risico

In het Rollerskate-arrest van 17 april 2009 heeft de Raad bepaalt dat de verplichting van de werkgever bij bedrijfsuitjes voortvloeit uit de contractuele redelijkheid en billijkheid. De zorgplicht van een goed werkgever wordt volgens de Hoge Raad gerelateerd aan een ‘bijzonder risico’. Het gaat daarbij om activiteiten die voor ongetrainden, zonder de nodige begeleiding en veiligheidsmaatregelen, een verhoogd risico op letselschade met zich meebrengen.

Verband tussen de activiteiten en het werk

Bij de aansprakelijkheid van de werkgever moet er ook sprake zijn van een verband tussen de activiteiten en het werk. De werkgever heeft een zorg- en preventieplicht. Hij moet die zorg betrachten die redelijkerwijs van hem verlangd kan worden ter voorkoming van letselschade voor zijn werknemers.

Meer informatie over letselschade bij bedrijfs- en personeelsuitjes

Indien u vragen heeft over een ongeval opgelopen tijdens een bedrijfsuitje, neem dan contact met ons op.

Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de wettelijke verplichtingen van de werkgever en de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op