U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door eigen huisdier: wordt dit vergoed?

Na een operatie blijkt uw hond zich anders te gedragen. Dit leidt uiteindelijk tot een situatie waarin u door uw eigen hond gebeten wordt. De wond veroorzaakt een infectie en als gevolg hiervan bent u langere tijd ziek thuis. Wie is aansprakelijk voor de schade die hierbij ontstaat?

Eigenaar van een dier is aansprakelijk

Wanneer u letselschade door een huisdier oploopt kunt u de eigenaar van het dier aansprakelijk stellen voor de stade. Een eigenaar is in alle omstandigheden aansprakelijk voor het dier: ook wanneer het dier is weggelopen of door ziekte ander gedrag vertoont. Wanneer u zelf eigenaar bent van het huisdier, bent u dus zelf aansprakelijk.

Zelf aansprakelijk? Vergoeding afhankelijk van verzekering

Wanneer u door uw eigen huisdier schade oploopt, kunt u geen andere partij aansprakelijk stellen voor de geleden schade.

Uiteraard zijn uw ziektekosten en bijvoorbeeld eventuele arbeidsongeschiktheid (in geval van een werknemer) in vrijwel alle gevallen verzekerd. Zo kunt u een groot deel van de kosten vergoed krijgen. U bent wel zelf verantwoordelijk voor andere schadeposten, zoals een eventueel verlies van inkomen door zwart werk of kosten voor het inschakelen van extra hulp in de huishouding.

Medebezitter aansprakelijk?

Eerder hebben we een artikel geschreven over de aansprakelijkheid van een mede-bezitter van een huisdier bij een letselschadezaak. Hier is toegelicht dat medebezitters elkaar vaak aansprakelijk kunnen stellen voor gebrek aan onderhoud en ontstane schade, maar dat hier bij huisdieren geen sprake van kan zijn. Een medebezitter kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het letsel dat door een huisdier veroorzaakt is bij een andere medebezitter.

Algemene risicoaansprakelijkheid bij huisdieren

De aansprakelijkheid voor het gedrag van huisdieren ligt in alle gevallen bij de bezitter. Dit is vastgelegd in de wet. De aansprakelijkheid bij schade door dieren is een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat er niet naar schuld wordt gekeken bij het ontstaan van de schade, maar naar het risico dat een dier schade veroorzaakt.

Dit heeft er mee te maken dat de bezitter vaak geen invloed heeft op gedragingen van dieren, omdat die vaak voortkomen uit de eigen energie en de daarin gelegen onberekenbaarheid van het dier.

Utrecht Letselschade Advies biedt hulp

Als slachtoffer komt er veel op u af. Een advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade.

Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem gerust contact op.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op