U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Dier veroorzaakt letselschade bij baasje: is de mede-bezitter verantwoordelijk?

Wanneer een echtpaar een hond heeft, en de hond verwondt één van zijn baasjes, kan de ene bezitter de andere bezitter dan aanspreken voor de letselschade?

Aansprakelijkheid voor schade door dieren

De aansprakelijkheid voor schade toegebracht door een dier ligt volgens de wet bij de bezitter (artikel 6:179 BW). De aansprakelijkheid bij schade door dieren is een risicoaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat er niet naar schuld wordt gekeken bij het ontstaan van de schade. Dit is terug te voeren naar het feit dat de bezitter vaak geen invloed heeft op gedragingen van dieren, omdat die vaak voortkomen uit de eigen energie en de daarin gelegen onberekenbaarheid van het dier.

Mede-bezitterschap en aansprakelijkheid

Al jaren speelt de discussie of een mede-bezitter van een dier aansprakelijk is wanneer het dier schade toebrengt aan de andere bezitter. Vaak wordt in die discussie het Hangmat-arrest aangehaald.

In het Hangmat-arrest is in 2010 door de Hoge Raad bepaald dat in geval er sprake is van risicoaansprakelijkheid voor gebrekkige opstal (artikel 6:174 BW), de mede-bezitters elkaar kunnen aanspreken indien schade ontstaat als gevolg van het gebrek in de opstal. De onderliggende grondslag voor de risicoaansprakelijkheid voor opstal is dat niet of moeilijk te achterhalen is wie verantwoordelijk is voor de gebrekkige toestand van de opstal, terwijl de risicoaansprakelijkheid voor een dier zijn grondslag vindt in de eigen energie en onberekenbaarheid van het dier.

Prejudiciële vraag

De vraag is of de lijn uit het Hangmat-arrest is door te trekken naar de aansprakelijkheid voor schade door dieren. In een recente ongepubliceerde uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland heeft de rechtbank daarom de volgende prejudiciële vraag voorgelegd aan de Hoge Raad:

“Vestigt artikel 6:179 BW uitsluitend een risicoaansprakelijkheid jegens derden, dat wil zeggen jegens personen die niet de hoedanigheid van (mede)bezitter van dat dier hebben?”

Het antwoord op deze vraag door de Hoge Raad zal veel duidelijkheid scheppen voor slachtoffers en hun belangenbehartigers, en aan de andere kant de verzekeraars, over hoe om te gaan met dit soort schadeclaims.

Wordt vervolgd.

Letselschade advocaat

Meer informatie over letselschade en risicoaansprakelijkheid? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op