U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door overlijden

Als iemand door toedoen van een ander overlijdt kunnen de nabestaanden schade vorderen. In tegenstelling tot letselschade – waar de situatie zonder en met ongeval wordt vergeleken – kent de berekening van schade door overlijden een ander systeem. Daarbij wordt er gekeken in hoeverre er sprak is van gederfd levensonderhoud per gezinslid.

Inkomen na het ongeval bij letselschade

Het inkomen van het gezin voor ongeval wordt eerst berekend, waarna de behoefte van ieder gezinslid wordt vastgesteld. Vervolgens wordt naar het inkomen na het ongeval met letselschade gekeken. Per gezinslid wordt nagegaan in hoeverre sprak is van een tekort. Bij de bepaling van de behoefte spelen de vaste en variabele kosten een cruciale rol. De vaste kosten veranderen niet door de gezinssamenstelling, de variabele wel omdat er een persoon minder in de kosten deelt.

Nieuwe benadering overlijdensschade

De vraag welke kosten vast en variabel  zijn levert in toename discussie op. Zo kunnen dergelijke geschillen lang slepen en moeten nabestaanden talrijke documenten en overzichten aanleveren. Dat veroorzaakt veel extra leed. Voorts speelt het feit dat de maatschappij in de afgelopen jaren in belangrijke mate is veranderd. Om die reden is een nieuwe benadering van overlijdensschade ontwikkeld.

Economische eenheid

De gedachte bij de nieuwe benadering is dat het gezin een economische eenheid vormt. Het netto inkomen van het gezin wordt met een vastgesteld percentage verminderd. Dat percentage is afhankelijk van het aantal gezinsleden. De uitkomst van deze berekening wordt vergeleken met het netto gezinsinkomen na overlijden. Bij de bepaling van het inkomen na overlijden wordt rekening gehouden met een verhoging van kosten en een eventuele vermindering van kosten.

De nieuwe benadering wordt door de letselschadebranche breed gedragen. Het ziet er naar uit dat deze het oude systeem zal gaan vervangen. Wanneer dat het geval zal zijn, is nog net bekend. Wel is duidelijk dat het een duidelijker en eerlijkere berekening gaat.

Meer informatie?

Neem voor meer informatie over letselschade door overlijden contact op met een van onze ervaren letselschade advocaten.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op