U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Overlijdensschade voor nabestaanden

Wanneer een derde verantwoordelijk is voor het overlijden van een persoon, kent het Nederlands recht de vergoeding van overlijdensschade voor nabestaanden. Deze grondregel is vastgelegd in artikel 6:108 van het Burgerlijk Wetboek (BW).

Wat is overlijdensschade?

Overlijdensschade is de schade die (bepaalde) nabestaanden kunnen vorderen omdat de overledene niet meer in staat is hen te onderhouden. Voor deze nabestaanden ontstaat dan het recht op financiële compensatie van degene die verantwoordelijk is voor het overlijden (of diens verzekeraar).

Niet alle nabestaanden van de overledene hebben recht op schadevergoeding. Artikel 6:108 BW geeft een limitatieve opsomming van de gerechtigden. Daarnaast komt alleen materiële schade voor vergoeding van overlijdensschade in aanmerking:

  • begrafeniskosten;
  • vergoeding van gederfd levensonderhoud;
  • vergoeding van huishoudelijke hulp.

Immateriële schade, zoals het verdriet bij de nabestaanden als gevolg van het overlijden, wordt op grond van artikel 6:108 BW niet vergoed.

Het uitgangspunt bij de vergoeding van overlijdensschade is dat de nabestaanden na het overlijden van hun dierbare dezelfde levensstandaard kunnen aanhouden als vóór het overlijden.

Meer informatie over overlijdensschade?

Overlijdensschade is een complex en emotioneel onderdeel binnen het letselschaderecht en vereist specifieke deskundigheid. Utrecht Letselschade Advies heeft die deskundigheid om overlijdensschade adequaat voor u af te wikkelen. Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op