U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Vaststellen van smartengeld

Wanneer iemand letsel heeft opgelopen na een ongeval, kan in veel gevallen de opgelopen schade op een ander, de aansprakelijke, verhaald worden.

De wet zegt dat wanneer er een wettelijke plicht bestaat tot schadevergoeding, zowel vermogensschade als ‘ander nadeel’ vergoed moet worden.

Vermogensschade

De omvang van de vermogensschade wordt over het algemeen bepaald door het verschil tussen de financiële situatie zoals deze zou zijn geweest zonder schadeveroorzakende gebeurtenis en de werkelijke financiële situatie na de gebeurtenis vast te stellen.

Onder vermogensschade vallen het geleden verlies en de gederfde winst, de redelijke kosten ter beperking van de schade en de aansprakelijkheid, en de vaststellingskosten en verhaalkosten.

‘Ander nadeel’ bij smartengeld

Met ‘ ander nadeel’ wordt bedoeld het leed, de pijn en het verlies aan levensvreugde die als gevolg van het letsel zijn ontstaan. Deze schade wordt ook wel ‘immateriële schade’  of ‘smartengeld’ genoemd. Op dit ‘andere nadeel’  heeft het slachtoffer alleen dan recht als zich een specifiek in de wet genoemde situatie voordoet. Zo bestaat er bijvoorbeeld recht op smartengeld als het slachtoffer lichamelijk letsel heeft opgelopen.

 ‘Vergoeding naar billijkheid’

Het moeilijkste gedeelte is het vaststellen van de omvang van de immateriële schadevergoeding. Dit vindt plaats ‘naar billijkheid’. Dit betekent dat de hoogte van het smartengeld ‘ aanvaardbaar’ moet zijn. Is vermogensschade nog redelijk simpel te bepalen door de financiële situatie voor en na het ongeval naast elkaar te leggen, lastiger is het om een prijs te plakken op de mate van verdriet die een slachtoffer heeft.

Smartengeldgids

Om de immateriële schade toch aan een specifiek bedrag te kunnen koppelen, is de smartengeldgids ontwikkeld. Deze gids is uitgegeven door de ANWB en bevat een verzameling rechterlijke uitspraken over smartengeldvergoedingen, ingedeeld naar soort en ernst van het letsel en de hoogte van het smartengeld. De gids dient zo als leidraad bij het vaststellen van de immateriële schade.

Meer informatie over smartengeld

Indien u vragen heeft over smartengeld neemt dan contact met ons op. Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op