U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Mogelijk nieuwe gedragscode over de afhandeling van claims bij beroepsziekten

Mogelijk komt er een nieuwe gedragscode of een toevoeging aan de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL), over de afhandeling van claims bij beroepsziekten.

Dhr. Asscher schreef in een brief aan de Tweede Kamer dat hij het initiatief van zo’n gedragscode in principe ondersteunt.

Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten

Eerder is voorgesteld om een Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten (ECCB) op te richten. Het ECCB zou als doel hebben om onafhankelijk advies te geven bij rechtszaken of (ex-)werkgevers en (ex-)werknemers te ondersteunen die in geschil zijn over schadecompensatie als gevolg van (een mogelijke) beroepsziekte.

Het kabinet heeft de ontwikkeling van een ECCB laten onderzoeken, waaruit is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is bij werkgevers voor de oprichting van een expertisecentrum. Naar aanleiding van die conclusie was Asscher naar eigen zeggen genoodzaakt het initiatief te staken.

Betere procesgang

Het is echter nog steeds van belang dat het proces, de afhandeling van claims bij beroepsziekten, verbeterd wordt. Het verhalen van schade is voor werknemers die schade hebben opgelopen door een beroepsziekte of bedrijfsongeval vaak een langdurig en complex proces.

“Het belangrijkst knelpunt is doorgaans het vaststellen van een causaal verband tussen werk en ziekte. De kosten voor zowel werknemer als werkgever lopen op door een stapeling van tegenstrijdige deskundigenrapporten. De (rechterlijke) procedure wordt dan lang, onoverzichtelijk, financieel ondraagbaar, en emotioneel zwaar voor het slachtoffer,”

schreef dhr. Asscher in een brief op 21 maart 2017.

“Slachtoffers claimen vaak geen schadevergoeding of beëindigen processen voortijdig. Deze ongelijke verhouding tussen werknemer en (meestal) de verzekeraar wordt breed, door alle partijen actief in en om de rechtspraak, onderkend. De rekening komt dan uiteindelijk bij het slachtoffer en de samenleving terecht en niet bij de veroorzaker.”

Gedragscode

Dus is er gezocht naar andere oplossingen die de procesgang bij het verhalen van schade als gevolg van beroepsziekten verbeteren.

In overleg met partijen in de letselschadebranche, waaronder De Letselschade Raad, het Verbond van Verzekeraars en het FNV Bureau Beroepsziekten, is de optie van een gedragscode voor de afhandeling van claims bij beroepsziekten ter sprake gekomen.

De code moet het proces beschrijven van:

  • De afhandeling van een claim
  • De te volgen stappen
  • De rollen en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen
  • De te hanteren termijnen
  • Andere richtlijnen voor professionals

De Letselschade Raad heeft de regie over de (mogelijke) totstandkoming van de gedragscode. Er zal een projectvoorstel worden ingediend die goedgekeurd moet worden.

Het kan nog jaren duren voordat de afhandeling van claims sneller en gemakkelijk gaat voor letselschadeslachtoffers. Als de gedragscode opgesteld gaat worden, is er misschien zelfs nog een proefperiode voordat de code daadwerkelijk van kracht is. Maar de eerste stap is gezet!

Letselschadeadvocaat

Meer informatie over schadeverhaling bij beroepsziekten? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op