U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek (GPO)

De Gedragscode Persoonlijk Onderzoek geeft de beginselen aan waar de verzekeraar zich aan moet houden bij het uitvoeren van een persoonlijk onderzoek.

Persoonlijk onderzoek

De GPO is onder andere opgesteld voor de slachtoffers waar een persoonlijk onderzoek naar wordt ingesteld. Deze slachtoffers worden beschermd tegen onnodige inbreuk op hun persoonlijke levenssfeer. Ook wordt de gedraging van de verzekeraar op dit gebied toetsbaar gemaakt.

Een persoonlijk onderzoek is het onderzoek dat volgt na het feitenonderzoek. Het is een onderzoek naar de gedragingen van het slachtoffer waarbij bijzondere onderzoeksmethoden en -middelen worden gebruikt, dat inbreuk kan maken op de persoonlijke levenssfeer van het slachtoffer.

GVP en WBP

In de rechtspraak wordt over de rechtmatigheid van het persoonlijk onderzoek vaak uitsluitend getoetst aan de voorwaarden die de GPO stelt. Er wordt niet of nauwelijks getoetst aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens (GVP) en de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Wanneer mag de verzekeraar een onderzoek instellen?

Een verzekeraar mag op grond van de GPO een persoonlijk onderzoek instellen als er een er een gerede twijfel is ontstaan over de juistheid of volledigheid van de resultaten van feitenonderzoek en hierdoor een redelijk vermoeden van fraude is ontstaan bij de verzekeraar.

Meer informatie over de GPO? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Bron: PIV-Bulletin, juni 2015; Fraudeonderzoek en googelende verzekeraars


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op