U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Schade na een ongeval registreren via App

Iedereen kent het Europese schadeformulier dat moet worden ingevuld als u betrokken raakt bij een ongeval waar ook een ander voertuig bij betrokken is. Het formulier wordt gebruikt om de eigen gegevens en gegevens van de tegenpartij te noteren. Met het schadeformulier kan de verzekeraar bepalen om welke schade het gaat en welke stappen ondernomen moeten worden.

Schade digitaal invullen via App

Tegenwoordig worden de gegevens echter steeds vaker digitaal ingevuld op smartphones en tablets, en dit zal in de toekomst alleen maar vaker het geval zijn. Voordeel hiervan is dat de verwerking van de gegevens sneller zal verlopen wat ervoor zorgt dat de schade sneller afgewikkeld kan worden. Een ander voordeel van digitale invulling is dat door de digitale, gedetailleerde registraties meer inzicht zal worden verkregen in wat de gevaarlijke wegen zijn en waar de meeste ongevallen plaatsvinden. Nu is het nog zo dat de politie alleen de zeer ernstige ongevallen met letsel registreert, wat geen compleet beeld geeft van problematische wegsituaties.

Werking van de app

Het werkt als volgt. Er is een smartphone of tablet nodig om de vragen die ook op het schadeformulier gesteld worden in te vullen. Er wordt onder meer vastgelegd om welk soort ongeluk het gaat, of er slachtoffers zijn en wat de weersomstandigheden waren. De betrokkenen kunnen ter plekke foto’s maken van het ongeval en deze met het formulier meesturen aan de verzekeraars van beide partijen. De app registreert verder via GPS wat de exacte locatie van de botsing is en stuurt ook dit door naar de verzekeraars. De betrokken bestuurders krijgen na verzending allebei apart een sms die beantwoord moet worden als bevestiging van de schade.

De politie, het Verbond van Verzekeraars en verkeerskundig ICT-bureau VIA werken sinds dit najaar aan de vernieuwing van de al bestaande MobielSchadeMelden app. Slachtoffers kunnen naast het melden van de schade bij de verzekeraar daarmee nu ook direct het ongeval registreren. De app wordt medio 2014 in gebruik genomen.

Papieren schadeformulier blijft voorlopig bestaan

Hoewel het Verbond van Verzekeraars aangeeft dat zij streeft naar een 100% digitale schademelding op termijn, blijft voorlopig het papieren schadeformulier gewoon bestaan. De app is slechts een aanvullend middel.

Meer informatie?

Indien u het slachtoffer bent geworden van een ongeval en vragen heeft over uw geleden schade, dan kunt u contact met ons opnemen. Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op