U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Meer smartengeld met het QALY-systeem?

Al jaren bestaat er onvrede over de manier waarop in Nederland de hoogte van het smartengeld wordt vastgesteld. Wanneer een vergelijk wordt getrokken met de ons omringende Europese landen, valt op dat het smartengeld inderdaad laag is en dat de hoogte van het smartengeld vooral bij ernstigere letsels extra achterblijft ten opzichte van lichtere letsels.

Smartengeld in het buitenland

In Nederland bedraagt het hoogst toegewezen bedrag voor smartengeld € 150.000.

Het betreft een uitspraak uit 2007 waarbij het slachtoffer blijvend zwaar lichamelijk en psychisch letsel had opgelopen, waardoor er 24-uurs zorg nodig was (klik hier voor de uitspraak). Dit is in het buitenland wel anders. In Duitsland en Italië liggen de toegekende bedrag bijvoorbeeld boven de € 500.000.

Hoogte van het smartengeld in Nederland

De hoogte van het bedrag wordt in Nederland naar billijkheid vastgesteld (artikel 6:106 Burgerlijk Wetboek). Bij het vaststellen van het smartengeld houdt de rechter rekening met de aard en de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor de betrokkene. De intensiteit van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde spelen hierbij een belangrijke rol.

Als handvat bij het bepalen van de hoogte van het smartengeld zal de rechter in de praktijk kijken naar wat er in het verleden in vergelijkbare gevallen is toegekend. Het ANWB smartengeldboek geeft een overzicht van de diverse rechterlijke uitspraken over de vergoeding van het smartengeld.

QALY-systeem

De bepaling van de hoogte van het smartengeld is wel in ontwikkeling. Prof. Dr. L.T. Visscher hoogleraar Legal Economic Analysis of Tort and Damages aan de Erasmus Universiteit Rotterdam pleit voor gebruikmaking van het zogenaamde QALY-systeem, Quality Adjusted Life Year. Een QALY is een maatstaf die al in de gezondheidszorg wordt gebruikt waarmee de invloed van medische aandoeningen op de kwaliteit van leven wordt uitgedrukt.

Hierbij spelen de aard, de ernst en de duur van die medische condities een belangrijke rol. Door een geldswaarde aan QALY’s te koppelen, kan de invloed van de medische condities op de kwaliteit van leven in geld worden uitgedrukt, zodat een bedrag aan smartengeld kan worden vastgesteld.

Het smartengeld dat volgens de QALY-methode wordt vastgesteld ligt veel hoger dan de gebruikelijke methode. Vooralsnog wordt de QALY-methode door rechters niet toegepast. Hopelijk vormt het systeem een aanzet om de bepaling van de hoogte van het smartengeld opnieuw onder de loep te nemen.

Meer informatie? Neem contact op met een letselschadespecialist.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op