U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Waarom is getuigen verzamelen zo belangrijk bij een ongeval?

Als u betrokken bent bij een ongeval, bent u vaak niet de enige die heeft gezien wat er is gebeurd. Fietsers, andere automobilisten, omwonenden; allerlei omstanders kunnen getuige zijn geweest van de situatie. Om uw kans op een schadevergoeding te vergroten, is het belangrijk om zo veel mogelijk getuigen te verzamelen. We zullen u uitleggen waarom en – ook niet onbelangrijk – hoe.

Getuige zorgt voor waardevol bewijs

Als u schade hebt opgelopen door de schuld van een ander, bent u slachtoffer van een ongeval. In principe bent u zelf niet verantwoordelijk voor de financiële consequenties. Daarom kunt u de andere partij aansprakelijk stellen en een schadevergoeding claimen.

Om de schuld van de andere partij en de hoogte van de schade vast te stellen, is er bewijs nodig. Dat kunnen foto’s zijn, uw beide verklaringen of medische verklaringen over uw letsel. Soms is er echter niet genoeg bewijs om vast te stellen wat er nu precies is gebeurd. Op dat moment kunnen getuigenverklaringen doorslaggevend zijn.

In de volgende situaties speelt de getuigenverklaring een grote rol:

 • U bent aangereden door een scooter op een gevaarlijk punt en het is niet duidelijk wie van u een verkeersfout heeft gemaakt. Een omstander zag de bestuurder van de scooter op diens telefoon kijken bij het afslaan. Dit mag natuurlijk niet. De kans is dan ook groot dat de bestuurder aansprakelijk is voor uw schade.
 • U werkt in een fabriek en hebt een zware machine op uw voet gekregen. Een collega zag wat er gebeurde en kan hierover een verklaring afleggen aan de arbeidsinspectie. Hierdoor kan een discussie over de precieze toedracht van het ongeval misschien worden voorkomen.

Hoe wordt een getuigenverklaring afgenomen?

Bij een verkeersongeval wordt de verklaring meestal afgenomen door een agent. Dit kan echter ook een leidinggevende, familielid of andere betrokkene zijn. In de verklaring staat onder andere vermeld:

 • De gegevens van de getuige
 • De locatie, datum en tijd van het ongeval
 • Waar stond de getuige op dat moment?
 • Kennen de getuige en het slachtoffer elkaar en zo ja, hoe?
 • Een nauwkeurige beschrijving van wat er is gebeurd

In zo’n beschrijving staat bijvoorbeeld:

 • Hoe hard er werd gereden
 • Of de bestuurder(s) richting aangaf/aangaven
 • Waar de voertuigen waren toen het ongeluk gebeurde
 • Hoe de verkeerssituatie was: werd er bijvoorbeeld van baan gewisseld of moest er worden uitgeweken?
 • De weersomstandigheden op het moment van het ongeval

Soms wordt om getuigenverklaringen gevraagd door de rechter. Als u de verklaringen al heeft voordat u de schadeclaim indient, kunt u deze samen met het andere bewijs bij de claim voegen. Zo hebt u een goed onderbouwd dossier en is de kans op een schadevergoeding zo groot mogelijk.

Rechtsbijstand bij een schade schadevergoeding na een ongeval

Het is verstandig om na een ongeval de hulp van een letseladvocaat in te schakelen. Deze is gespecialiseerd in het opstellen van een schadeclaim en helpt u alle gemaakte én toekomstige kosten te verhalen. Zo ziet u geen schadeposten over het hoofd en vergoot u de kans op een maximale vergoeding.

Wilt u meer weten over het belang van getuigen verzamelen bij een ongeval? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op