U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is de Letselschade Raad?

De Letselschade Raad beoordeelt, controleert en ondersteunt letselschadebureaus met als doel de transparantie en kwaliteit in de branche hoog te houden. De Letselschade Raad signaleert trends en ontwikkelingen in de letselschadebranche. De Raad heeft een toezichthoudende functie onder letselschadeprofessionals.

De werkzaamheden van de Letselschade Raad zijn enkel gericht op professionele dienstverleners. Bij individuele klachten en geschillen tussen slachtoffers en belangenbehartigers wordt er door de Raad enkel gesignaleerd en geregistreerd. De Raad treedt niet op als bemiddelaar.

Wat doet de Letselschade Raad?

De Raad biedt een platform voor organisaties actief in de letselschadebranche. Hierin ontwikkelt de raad:

 • gedragscodes,
 • richtlijnen voor schadevergoeding,
 • toezicht op kwaliteit en
 • algemene voorlichting en doorverwijzingen op de website.

De Letselschade Raad heeft een uitgebreide website met informatie voor de letselschadebranche, zorgsector en slachtoffers.

Waaruit bestaat de Letselschade Raad?

De Letselschade Raad bestaat uit een platform waaraan verschillende belanghebbenden uit de Letselschadebranche deelnemen. Leden van dit platformoverleg zijn:

 • Slachtofferhulp Nederland,
 • ANWB,
 • Verbond van Verzekeraars,
 • Letselschade-expert brancheverenigingen (NIVRE, NIS en NLE),
 • Geneeskundig adviseurs (GAV),
 • Arbeidsdeskundigen (NVvA),
 • Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Vereniging van letselschadeadvocaten (als toehoorders).

Gedragscode

Door de Letselschade Raad worden twee gedragscodes beheerd: de Gedragscode Openheid Medische Incidenten (GOMA) en de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL). Beide codes bestaan uit gedragsregels voor verzekeraars, slachtoffers en belangenbehartigers. De Letselschade Raad controleert en toetst letselschadebureaus op het naleven van de richtlijnen uit de GBL. Doel van deze code is om te zorgen voor transparante en snelle afhandeling van letselschades, waarbij het slachtoffer centraal staat.

Nationaal Keurmerk Letselschade

De Letselschade Raad is bezig met de ontwikkeling van een Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL). Bij dit keurmerk kunnen brancheorganisaties zich aansluiten. Zo is het voor slachtoffers duidelijk dat zij erop kunnen vertrouwen dat hun belangen op een integere en deskundige manier worden vertegenwoordigd. Voor andere belanghebbende organisaties (als de ANWB of Slachtofferhulp Nederland) maakt het inzichtelijk naar welke bureaus zij letselschadeslachtoffers het beste kunnen verwijzen. Het NKL vervangt het huidige Register Letselschade. De verwachting is dat de ontwikkeling van het NKL eind 2020 is voltooid.

Letselschadeadvocaat

Zoekt u informatie of advies over letselschade? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op