U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Wat is wegbeheerdersaansprakelijkheid?

Als u letselschade oploopt door een gebrek aan het wegdek, dan kunt u daarvoor de wegbeheerder (vaak de gemeente of Rijkswaterstaat) aansprakelijk stellen. Dit wordt wegbeheerdersaansprakelijkheid genoemd.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid geldt bijvoorbeeld wanneer het gebrek aan de weg is ontstaan door slecht onderhoud of wanneer de veiligheidsnormen niet zijn toegepast.

Wie de wegbeheerder is, verschilt per locatie. De grote Nederlandse wegbeheerders zijn Rijkswaterstaat, de provincies, de gemeenten en de waterschappen.

Ongeval met letsel door een gebrek aan het wegdek

Wanneer u betrokken raakt bij een ongeval wordt de schuld vaak gezocht bij (een van de) bestuurders. Maar wat als het ongeluk door bijvoorbeeld gaten in het wegdek als gevolg van slecht onderhoud, een gevaarlijk aangelegde bocht of een onverwacht steile berm zonder afscheiding of waarschuwing?

Wanneer uw ongeval aan gebreken van de weg te wijten is, kunt u de wegbeheerder aansprakelijk stellen.

Wegbeheerdersaansprakelijkheid ligt vastgelegd in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat opgenomen dat de wegbeheerder verantwoordelijk is voor de veiligheid van wegen en weguitrusting en deswege aansprakelijk gesteld kan worden bij nalatigheid hiervan.

Wat is een gebrek aan de weg?

Wat een gebrek aan de weg is, ligt niet duidelijk vastgelegd in artikel 6:174 van het Burgerlijk Wetboek. Een gebrek aan de weg kan verschillende dingen zijn, zoals:

  • Een losliggende stoeptegel
  • Een loshangende kabel aan een object
  • Een gat of kuil in het asfalt
  • Een scheefstaand verkeersbord
  • Een loshangende kap van een lantaarnpaal
  • Ontbrekende markering

Voorbeelden van wegbeheerdersaansprakelijkheid

(Rechts)zaken waarin de wegbeheerder aansprakelijk gesteld wordt, komen met regelmaat voor. In de meeste zaken draait het enkel om materiële schade, maar ook voor letselschade na een ongeval kan een wegbeheerder aansprakelijk zijn.

Twee voorbeelden:

1. Voetganger struikelt over scheve putdeksel

De rechtbank heeft een voetganger in het gelijk gesteld die letsel opliep door het struikelen over een ongelijk gelegen putdeksel, met een hoogteverschil van drie centimeter. De gemeente verweerde zich met het argument dat een voetganger mag verwachten dat een stoep niet egaal is. Toch heeft de rechtbank de voetganger in het gelijk gesteld. Die gaf aan dat een hoogteverschil van 3 of meer centimeter als gevaarlijk wordt aangeduid in de richtlijn van een organisatie op het gebied van weginrichting.

2. Motorrijder valt door scheur in wegdek

Een ander voorbeeld is een motorrijder die op een rijksweg ten val komt door een gescheurd wegdek. De motorrijder kon met behulp van beelden van Google Streetview aantonen dat dit gebrek al geruime tijd aanwezig was, maar slecht zichtbaar voor de berijder van een motorfiets. Ook in dit geval is het slachtoffer in het gelijk gesteld door de rechtbank. De wegbeheerder was bekend met dit gebrek en had dit adequater kunnen oplossen om letsel te voorkomen.

Welke ongevallen komen in aanmerking voor aansprakelijkheid van de wegbeheerder?

Het verschilt per casus of de wegbeheerder aansprakelijk is voor het ongeval. Niet elk ongeval is verwijtbaar aan de wegbeheerder: de wegbeheerder is niet aansprakelijk als hij de schade niet had kunnen voorkomen of als hij geen redelijke kans had om de schade te herstellen.

Een ongeluk dat ontstaan is door bijvoorbeeld puin dat van een vrachtwagen is gevallen, valt niet onder aansprakelijkheid van de wegbeheerder. In dat geval kunt u de vrachtwagenchauffeur aansprakelijk stellen. Als deze niet bekend is, kunt u terecht bij het Waarborgfonds Motorverkeer.

Eigen aansprakelijkheid bij een ongeval

Ook het gedrag van het slachtoffer kan oorzaak zijn van een ongeval. Wanneer er sprake is van verwijtbaar gedrag, bijvoorbeeld door te hard rijden, is de wegbeheerder niet aansprakelijk. Het verwijtbare gedrag moet dan wel de oorzaak zijn van het ongeval.

Wegbeheerder aansprakelijk stellen?

Bent u slachtoffer van een ongeval met letselschade en is de oorzaak van dit ongeval te wijten aan de wegbeheerder? Dan kunnen wij u helpen met het aansprakelijk stellen van de wegbeheerder. Om tot een juiste oplossing te komen heeft u de kennis en expertise nodig van een letselschadeadvocaat.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de juiste aanpak bij het verhaal van uw schade. Wij hebben ruime ervaring bij de behandeling van letselschade na een verkeersongeval.

Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op