U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Het Waarborgfonds Motorverkeer

Het kan voorkomen dat u bij een ongeval betrokken raakt en daarbij letsel oploopt, maar met de schade niet terecht kan bij een verzekeraar.

Het schadeveroorzakende voertuig kan onbekend zijn, of het voertuig is onverzekerd. Een situatie die zich bijvoorbeeld voor kan doen is dat de bestuurder is doorgereden na het ongeval, of dat de schade veroorzaakt is met een gestolen voertuig.

In dergelijke gevallen kan een beroep worden gedaan op het Waarborgfonds Motorverkeer. Deze stichting is in het leven geroepen voor schade aan uw voertuig door een onbekende derde partij.

WA-verzekering

Iedere eigenaar van een motorvoertuig, zoals een auto, bromfiets of vrachtwagen is verplicht het voertuig te verzekeren tegen wettelijke aansprakelijkheid. Via deze WA-verzekering betaalt iedereen mee aan het Waarborgfonds Motorverkeer.

Waarborgfonds en schadevergoeding

Het Waarborgfonds vergoedt alleen schade veroorzaakt door een en aan een motorvoertuig. Schade aan uw auto door bijvoorbeeld vandalisme wordt niet vergoed. Dit geldt ook voor schade die u heeft opgelopen door bijvoorbeeld een slecht wegdek of ontbrekende markering; hiervoor geldt de wegbeheerdersaansprakelijkheid. Het is dus belangrijk om de oorzaak van de schade te achterhalen.

Het begrip ‘motorvoertuig’ wordt ruim uitgelegd. Ook voertuigen zoals gekoppelde aanhangwagens en afgevallen lading vallen hieronder.

Het maakt echter niet uit welke schade u zelf heeft oplopen door het motorvoertuig. Het kan gaan om materiële schade maar ook letselschade.

Schade veroorzaakt door een fiets valt weer expliciet niet onder het Waarborgfonds.

Voorwaarden voor schadevergoeding Waarborgfonds

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet aan één van de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • de dader is doorgereden en u kunt zijn identiteit niet achterhalen;
  • het schadeveroorzakende motorvoertuig is onverzekerd;
  • het schadeveroorzakende motorvoertuig was gestolen en de bestuurder wist dat;
  • het motorvoertuig was wel verzekerd, maar de verzekeraar is failliet, of;
  • de veroorzaker is niet verzekerd omdat hij daar principiële bezwaren tegen heeft en u kunt de schade niet (volledig) met hem regelen.

U moet het bewijs leveren dat sprake is van één van deze voorwaarden.

Daarnaast is het van belang dat u aantoonbaar uw best heeft gedaan om de dader te achterhalen.

Bovendien moet u aantonen dat uw schade door een motorvoertuig is veroorzaakt, en dat de bestuurders van dat voertuig de schade zou moeten vergoeden.

Letselschade en waarborgfonds

Als u ook gewond bent geraakt, kunt u ook voor deze kosten terecht bij het Waarborgfonds.

De afhandeling van letselschade zal wel meer tijd in beslag nemen dan de afhandeling van enkel materiele schade. Over het (verloop van het) letsel vaak een langere periode onduidelijkheid.

Het Waarborgfonds kan in deze situatie een voorschot verlenen zodat de medische kosten betaald kunnen worden, ook wanneer nog niet met zekerheid bepaald kan worden wat een behandeling gaat kosten. 

Meer informatie?

Indien u letsel heeft opgelopen door een ongeval met een motorvoertuig en vragen heeft over uw geleden schade, dan kunt u contact met ons opnemen.

Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de mogelijkheden om de geleden schade te verhalen. Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op