U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

5 schadeposten die vaak over het hoofd worden gezien

Als u door een ongeval letselschade oploopt kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Dit is het geval als er iemand aansprakelijk gesteld kan worden voor uw letsel. De vergoeding bij letselschade bestaat uit verschillende schadeposten.

Wat is een schadepost bij letselschade

Een schadevergoeding is opgebouwd uit verschillende schadeposten. Het gaat niet altijd om daadwerkelijk gemaakte kosten, maar ook om verwachte of mogelijke kosten. Bij het vergoeden van schadeposten is het uitgangspunt dat het slachtoffer in een vergelijkbare situatie wordt gesteld als zonder het ongeval.

Mogelijke schadeposten bij een letselschadeclaim

Er zijn veel mogelijke schadeposten. De vergoeding van medische rekeningen, hulp in de huishouding, aanpassingen in een woning of vergoeding van materiele schades zijn voor de hand liggende kosten waar de veroorzakende partij voor aansprakelijk is. Het is verstandig om advies in te winnen van een erkende letselschadespecialist om uw schade-eis te bepalen. Sommige schadeposten zijn namelijk minder voor de hand liggend.

5 schadeposten die vaak over het hoofd worden gezien

Hieronder geven we 5 voorbeelden van schadeposten die vaak over het hoofd worden gezien.

1. Parkeerkosten

Een schadepost bij letselschade hoeft geen groot bedrag te zijn. Ook kleinere bedragen als de parkeerkosten bij een huisarts of ziekenhuis zijn te claimen als schadepost. Als u het letsel niet had opgelopen, had u immers het bezoek niet hoeven maken. Het claimen van parkeerkosten bij een letselschadezaak is heel redelijk.

2. Kosten zonder nut

Het kan zijn dat u kosten maakt die door het ongeval geen nut (meer) hebben, maar toch doorlopen.

Kosten zonder nut als schadepost bij letselschade gaan vaak over bijvoorbeeld:

  • het lidmaatschap van de sportclub waar u geen gebruik meer van kunt maken,
  • de vaste lasten van uw auto, indien u die niet meer gebruiken kunt of
  • concertkaartjes van een concert dat u door het ongeluk heeft moeten missen.

Kosten zonder nut zijn dus kosten waar u niet aan ontkomt of die al gemaakt zijn, maar waar u geen profijt van hebt. Sommige kosten zonder nut kunnen over het hoofd worden gezien bij het bepalen van de schadevergoedingen bij een letselschadezaak.

3. Inkomsten uit zwart werk

Ook inkomsten die u ontving uit zwart werk kunnen als schadepost geclaimd worden. Hier heeft Utrecht Letselschade Advies eerder een artikel over gepubliceerd. Gemiste inkomsten uit zwart werk dienen wel te worden bewezen en kunnen alsnog belast worden. Het kan voor opdrachtgevers van zwart werk een bezwaar zijn mee te werken in de bewijsvoering. Een letselschadeadvocaat kan u hierover adviseren.

4. Hondenuitlaatservice

Wanneer het na een ongeval (tijdelijk) niet mogelijk is om uw hond uit te laten, zijn de kosten van een hondenuitlaatservice ook als schadepost te claimen. Het niet kunnen uitlaten van uw hond kan komen door opname in een ziekenhuis, maar ook door vermoeidheid of letsel wat het uitlaten van de hond vermoeilijkt.

Ook wanneer u vrienden of familie vraagt uw hond uit te laten, kunt u een vergoeding claimen. U kunt namelijk ook aanspraak maken op vergoeding van hulp door uw omgeving, als u hier anders een professionele derde voor had moeten inschakelen.

5. Smartengeld voor gederfde levensvreugd

De schadepost smartengeld bij gederfde levensvreugde is ook een claim waar u wellicht niet direct aan denkt. Bij letselschade kan smartengeld als financiële vergoeding voor leed, pijn en verdriet na een ongeval geclaimd worden. Smartengeld bij gederfde levensvreugd houdt in dat u een vergoeding in de vorm van smartengeld eist, die uw verminderde levensvreugde door pijn en verdriet financieel compenseert.

Voorbeelden van smartengeld voor gederfde levensvreugd zijn:

  • angsten na een ongeval,
  • verdriet door lichamelijk letsel,
  • of het verdriet door het niet meer kunnen uitoefenen van activiteiten.

In het artikel ‘hoe wordt de hoogte van smartengeld berekend’ kunt u meer lezen over de hoogtes van deze vergoedingen.

Hulp bij claimen van schadeposten bij letselschade

Voor het vaststellen en claimen van schadeposten is een letselschade advocaat onmisbaar. Utrecht Letselschade Advies helpt slachtoffers van letselschade om hun leven weer op de rit te krijgen en met het claimen van schadeposten. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken.

Neem contact op voor meer informatie of een gratis kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op