U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Ambtenaren krijgen dezelfde rechten als werknemers in het bedrijfsleven

Op 8 november 2016 is het Wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) door de Eerste Kamer aangenomen. Het wetsvoorstel heeft tot doel ambtenaren zoveel mogelijk dezelfde rechten te geven als werknemers in het bedrijfsleven. Ambtenaren worden dus werknemers. Met invoering van deze wet worden de regels van het private arbeidsrecht op circa 95% van het huidige ambtenarencorps van toepassing.

Wat gaat er veranderen?

Hoewel de ambtelijke status niet verdwijnt, gaat er wel het een en ander veranderen.

Arbeidscontract en cao

Een ambtenaar zal net als een werknemer een arbeidscontract krijgen. Er zullen collectieve arbeidsovereenkomsten (cao’s) komen, in plaats van de rechtspositionele regelingen waar ambtenaren zich op kunnen beroepen.

Het voorgaande brengt mee dat voor ambtenaren het private arbeids- en ontslagrecht gaat gelden. Dit betekent dat het UWV of de kantonrechter toestemming voor ontslag moeten geven.

Ambtenarenwet

De speciale (wettelijke) regels voor ambtenaren zullen daarnaast blijven bestaan. Er zal een nieuwe Ambtenarenwet opgesteld worden met daarin onder meer regels over de geheimhoudingsplicht, het verbod om giften aan te nemen en de plicht om andere functies te melden.

De aansprakelijkheid van de overheidswetgever

Rond de werkgeversaansprakelijkheid is in de rechtspraak een duidelijke toenadering zichtbaar tussen het ambtenarenrecht en het private arbeidsrecht. Desondanks kan een ambtenaar zich nog niet tot de civiele rechter wenden, omdat artikel 7:615 deze weg blokkeert.

In het private arbeidsrecht regelt artikel 7:658 BW de aansprakelijkheid voor de gevolgen van arbeidsongevallen en beroepsziekten. In de Ambtenarenwet ontbreekt een dergelijke wettelijke grondslag. De Centrale Raad van Beroep heeft geprobeerd om een einde te maken aan deze ongelijkheid door in 2000 een jurisprudentiële norm te creëren gebaseerd op artikel 7:658 BW. Toch bleef er een zekere ongelijkheid, omdat ambtenaren zich door de blokkerende werking van artikel 7:615 BW niet konden wenden tot de civiele rechter.

Artikel 7:615 BW verdwijnt

De ongelijkheid tussen ambtenaren en werknemers wordt met de invoering van de Wnra opgeheven. Artikel 7:615 BW verdwijnt. Dit betekent dat in de toekomst ook de ambtenaar een beroep kan doen op artikel 7:658 BW en het geschil kan voorleggen aan de civiele rechter.

Nog even geduld

Het zal nog twee tot drie jaar duren voordat de Wnra ingaat. Dit heeft te maken met het feit dat veel wet- en regelgeving aangepast moet worden.

Meer weten over de afhandeling van arbeidsconflicten of arbeidsongevallen? Neem contact op met een letselschadeadvocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op