U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Minister Asscher: de procesgang bij beroepsziekte moet verbeteren

Slachtoffers van een beroepsziekte of bedrijfsongeval kunnen zich vaak verstrikt zien raken in een lang, duur en complex proces om hun schade te verhalen. Het blijkt zeer ingewikkeld om vast te stellen dat de ziekte door het werk is veroorzaakt.

Langdurig proces

Om het causale verband tussen werk en ziekte vast te stellen is een deskundige nodig. De kosten die daarvoor nodig zijn, lopen echter al snel op voor zowel de werknemer als de werkgever.

Daarnaast is de procedure vaak te lang, te duur, onoverzichtelijk en emotioneel zwaar voor het slachtoffer. Vaak wordt de strijdbijl vroegtijdig neergelegd en betekent dit dat het slachtoffer met de gebakken peren blijft zitten.

Brief van Minister Asscher

Minister Asscher vindt dit onrechtvaardig en is van mening dat door een betere procesgang de rekening vaker en sneller bij de veroorzaker terecht moet komen. Hij schrijft dit in zijn brief van 7 juli 2016 aan de Tweede Kamer (PDF).

Uit die brief blijkt dat er overleg heeft plaatsgevonden met onder meer de Raad voor de Rechtspraak. Deze heeft terecht aangegeven dat het consulteren van zelfgekozen deskundigen en de vrije gang naar de rechter altijd mogelijk moeten blijven. De toegang tot de rechter is immers een grondrecht. Dit betekent dat een onafhankelijke medische instantie geen bindende uitspraken kan doen.

Een procedure verloopt vaak moeizaam volgens de Raad doordat een wederzijds geaccepteerde expertise inzake de vaststelling van een beroepsziekte onvoldoende beschikbaar is.

Mogelijke oplossing

Een oplossing om het proces sneller, goedkoper en efficiënter te laten verlopen, is volgens de minister om een instelling op te richten die zich richt op een onafhankelijke medische beoordeling bij een beroepsziekte. De instelling (het Expertise Centrum Causaliteit Beroepsziekten) kan zich richten op het grootste knelpunt, namelijk het vaststellen van de causaliteit tussen werk en ziekte. De instelling geeft een advies over de medische en arbeidshygiënische aspecten van het geschil.

Alvorens de instelling wordt opgericht dient nog een aantal vragen beantwoord te worden over onder andere de inrichting en de werkwijze van een dergelijke instantie. De Minister verwacht de Kamer hierover begin 2017 nader te informeren.

Heeft u een beroepsziekte opgelopen tijdens de uitoefening van uw werkzaamheden? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op