U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

De beoordeling van PTSS als beroepsziekte

Politiekorpsen gaan verschillend om met het beoordelen van de relatie tussen de medisch vastgestelde PTSS en het juridisch erkennen van de PTSS als beroepsziekte. Door de verschillende beoordeling ontstaat er rechtsongelijkheid voor medewerkers binnen de politieorganisatie. Om deze reden is er op 1 januari 2013 is de circulaire PTSS Politie in werking getreden. In deze circulaire staat onder andere de wijze beschreven hoe de erkenning van PTSS als beroepsziekte wordt vormgegeven, maar ook hoe de wijze van ondersteuning wordt vormgegeven.

Beoordeling beroepsziekte

Voor de beoordeling of de PTSS als beroepsziekte kan worden gezien is het van belang dat er een causaal verband bestaat tussen het incident, de ramp of calamiteit en de PTSS. Indien er sprake is van een causaal verband, dan kan PTSS erkend worden als een rechtspositioneel beroepsziekte.

Beroepsziekte

Onder beroepsziekte wordt volgens het Besluit algemene rechtspositie politie verstaan: ‘Een ziekte, welke in overwegende mate haar oorsprong vindt in de aard van de aan de ambtenaar opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden, waaronder deze moesten worden verricht, en die niet aan zijn schuld of onvoorzichtigheid is te wijten’.

Adviescommissie PTSS

Bij de behandeling van de zaak wordt een advies van een onafhankelijke commissie uitgebracht. Deze commissie is een adviescommissie en brengt advies uit op de vraag of er inzake de gediagnosticeerde PTSS een oorzakelijk verband is tussen het beroep en/of de beroepsgerelateerde werkomstandigheden. De commissie brengt géén advies uit over de vraag of er sprake is van PTSS. Deze vraag wordt beantwoord door een erkend diagnostisch instituut.

Meer weten over de gevolgen van een post-traumatisch stresssyndroom? Neem contact op met een letselschadespecialist.

Dit is deel drie in een vierluik over PTSS bij politieagenten. Deel 1 gaat over de klachten, deel 2 over het meldpunt PTSS politie en deel 4 gaat over de Coulanceregeling PTSS. 


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op