U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Een auto-ongeluk tijdens werktijd: wie is aansprakelijk?

Elke dag vinden in ons land auto-ongelukken plaats, ook tijdens werktijd. Verkeersongevallen kunnen (ernstige) letselschade tot gevolg hebben. Indien het ongeval door een ander is veroorzaakt, dan kunt u deze tegenpartij aansprakelijk stellen en schadevergoeding eisen. Ook als u het ongeval zelf heeft veroorzaakt, heeft u soms recht op een schadevergoeding, namelijk wanneer er op het voertuig waarin u reed een inzittendenverzekering is afgesloten.

Hoe zit het met een auto-ongeluk onder werktijd? Wie is er dan aansprakelijk?

Aansprakelijkheid verkeersongeval tijdens werktijd

Als u betrokken raakt bij een verkeersongeval tijdens werktijd, dan kunt u altijd iemand aansprakelijk stellen. Ook als u het ongeluk zelf heeft veroorzaakt. U kunt in het geval van ‘eigen schuld’ namelijk uw werkgever aansprakelijk stellen. Als u door een ander bent aangereden tijdens werktijd, kunt u de schadeveroorzakende tegenpartij aansprakelijk stellen.

U kunt uw baas (of de tegenpartij) aansprakelijk stellen middels een aansprakelijkheidsbrief. Lees ook: Voorbeeldbrief letselschade: hoe stel je iemand aansprakelijk? Als de aansprakelijkheid voor de letselschade door het auto-ongeluk wordt erkend, dan kunt u een schadevergoeding claimen. Een letselschadeadvocaat kan u hierbij helpen.

Zorgplicht werkgever

Als u tijdens het werk een auto-ongeval krijgt, dan is in beginsel de werkgever daarvoor aansprakelijk. De werkgever is verplicht om voor dit soort ongevallen een verzekering af te sluiten. Dit is een Schadeverzekering inzittenden (SVI).

De werkgever is niet aansprakelijk voor ongelukken die ontstaan als de werknemer naar het werk rijdt of weer terug naar huis (woon-werkverkeer). Een uitzondering hierop is een ongeval bij aankomst op het bedrijfsterrein of wanneer het ongeval plaatsvindt als u van huis naar een klant rijdt.

Werknemer zelf aansprakelijk

Er zijn situaties waarin de werknemer toch zelf aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door een ongeval tijdens werktijd.

In de volgende gevallen bent u zelf aansprakelijk voor het ongeluk dat tijdens werktijd is ontstaan:

  • U heeft zich roekeloos gedragen;
  • U was onder invloed van drugs of alcohol;
  • U heeft het auto-ongeluk opzettelijk veroorzaakt.

Uw werkgever zal wel eerst moeten bewijzen dat er sprake is van een van bovenstaande gevallen om onder zijn aansprakelijkheid uit te komen.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Wilt u meer weten over aansprakelijkheid bij een verkeersongeval tijdens werktijd? Of bent u op zoek naar een ervaren letselschade advocaat?

Utrecht Letselschade Advies kan u helpen met het vaststellen van de aansprakelijkheid en het verhalen van de schade door het auto-ongeluk. Neem gerust contact op voor meer informatie of een kennismaking.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op