U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Vergoeding letselschade uit schadeverzekering inzittenden

Wanneer u als bestuurder gewond raakt bij een auto-ongeval en er geen aansprakelijke tegenpartij is, kunt u toch recht hebben op een letselschadevergoeding.

Schadeverzekering inzittenden

Dat geldt in de gevallen wanneer u een Schadeverzekering Inzittenden (SVI) hebt afgesloten. De SVI is een schadeverzekering die u naast de verplichte wettelijk aansprakelijkheidsverzekering (WAM) voor uw auto kunt afsluiten. De SVI keert uit bij letselschade door verkeersongevallen ongeacht de vraag wie er aansprakelijk is voor de aanrijding. Dus ook als u de aanrijding zelf hebt veroorzaakt, keert de SVI uw schade uit. Ook uw inzittenden hebben recht op een letselschadevergoeding.

Aansprakelijke tegenpartij

Als er wél een aansprakelijke tegenpartij is, dan zal de SVI-verzekeraar de uitgekeerde schade verhalen bij de WAM-verzekeraar van de aansprakelijke tegenpartij. U kunt niet uit de twee verzekeringen tegelijk een uitkering krijgen voor hetzelfde ongeval.

Verschil SVI en OVI

Door de SVI-verzekeraar wordt de werkelijk geleden schade uitgekeerd. Dit is een verschil met de ongevallenverzekering voor inzittenden (OVI). De OVI keert bij overlijden of bij blijvende invaliditeit een vooraf afgesproken bedrag uit.

De schadebehandeling op grond van de SVI is vergelijkbaar met de schadebehandeling die die verzekeraar zou uitvoeren indien zij als wettelijk aansprakelijkheidsverzekeraar zou optreden. Naast de vergoeding van de kosten die u maakt als gevolg van letselschade, vergoedt de SVI-verzekeraar ook schade aan spullen die zich in de auto bevonden tijdens de aanrijding en beschadigd zijn geraakt.

Vergoeding advocaatkosten

Wat veel mensen niet weten, is dat wanneer er een advocaat wordt ingeschakeld om hen bij te staan bij het verkrijgen van de letselschadevergoeding van de SVI-verzekeraar, dat ook de redelijke advocaatkosten door die verzekeraar worden vergoed. De redelijke kosten ter vaststelling van de schade maken namelijk ook deel uit van uw schade.

Letselschade advocaat

Meer informatie over de schadeverzekering inzittenden? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op