U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Belasting en letselschade

Vaak duurt het meer dan een jaar voordat een letselschadezaak wordt afgewikkeld. Dat komt omdat het genezingsproces moet worden afgewacht. Er moet worden gewacht op het moment dat het slachtoffer weer klachtenvrij is en zijn situatie gelijk is aan die van voor het ongeval.

Gewoonlijk moet ook een medisch advies aan een dokter worden gevraagd. In veel gevallen wordt ook een onafhankelijke arts gevraagd om zijn mening over het letsel te geven. Er wordt dan met name gekeken naar de resterende gevolgen en de vraag of een verslechtering van de situatie in de toekomst op zou kunnen treden.

Afwikkeling letselschade

Als er duidelijkheid is ten aanzien van de al dan niet resterende gevolgen van de letselschade, kan met de aansprakelijke verzekeringsmaatschappij over de schadevergoeding worden overlegd. Er wordt dan een lijst van kosten opgesteld. Daarbij gaat het om kosten die in het verleden zijn gemaakt en om kosten die in de toekomst worden verwacht. Ook wordt een bedrag voor smartengeld gevorderd.

Belasting vermogen door letselschade

Gewoonlijk komen partijen tot overeenstemming over de te betalen schadevergoeding. Er wordt dan een nog te betalen bedrag afgesproken. Daarbij wordt rekening gehouden met de reeds betaalde voorschotten. De slotbetaling vormt geen inkomen. Het slachtoffer hoeft de schadevergoeding niet aan de belastingdienst op te geven.

Door de uitkering krijgt het slachtoffer vermogen. De omvang van het vermogen moet iedere burger per 1 januari van ieder jaar aan de belastingdienst opgeven. Hierover moet wel belasting worden betaald, vermogensrendementsheffing. Afhankelijk van de gezinssituatie hoeft over een deel van het vermogen geen belasting te worden betaald.

Advies Utrecht Letselschade Advies

Als u een slachtoffer van een ongeval bent en aan het einde van het jaar uw zaak af wil ronden, kunt u na het ondertekenen van de overeenkomst aan de verzekeringsmaatschappij vragen om de betaling van het geldbedrag na 1 januari plaats te laten vinden. Op die wijze voorkomt u dat het geldbedrag dat jaar mee wordt geteld met uw vermogen en bespaart u daarover belasting.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over belasting en letselschade? Neem contact op met een ervaren letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op