U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Fraude met schadeverzekering: zo wordt het onderzocht

Volgens de cijfers van het Verbond van Verzekeraars wordt er veelvuldig gefraudeerd met schadeverzekeringen. De fraude bedraagt volgens het Verbond in 2014 zo’n 900 miljoen euro, terwijl het totale bedrag aan schadevergoeding jaarlijks 8 miljard euro is.

Wanneer kan er een fraudeonderzoek plaatsvinden?

Het verschil tussen de ernst van de klachten zoals het slachtoffer deze aangeeft en de objectiveerbare bevindingen bij lichamelijk onderzoek kunnen aanleiding zijn voor een nader feitenonderzoek. Indien het verschil tussen de klachten en de bevindingen met het feitenonderzoek niet wordt opgehelderd, kan de verzekeraar zich laten adviseren door een (fraude)onderzoeker. Daarna wordt een afweging gemaakt of men een persoonlijk onderzoek start of een lichtere vorm van onderzoek.

(Persoonlijk) onderzoek

Er zijn verschillende onderzoeksmethoden denkbaar voor het (persoonlijk) onderzoek. Een aantal methoden is:

  • Deskonderzoek;
  • Internetonderzoek;
  • Buurtonderzoek;
  • Interview;
  • Observatie.

Deskonderzoek

Bij het deskonderzoek worden de aanwezige documenten door de onderzoeker geanalyseerd. Hierbij wordt gekeken of er onregelmatigheden zijn in de documenten en of de documenten wellicht vervalst zijn.

Internetonderzoek

De onderzoeker maakt hierbij gebruik van alle open bronnen op het internet, zoals: social media, publicaties en informatie uit de Kamer van Koophandel. Een aanleiding tot het uitvoeren van een internetonderzoek kan zijn dat de verzekeraar een anonieme tip heeft ontvangen, die bijvoorbeeld stelt dat het slachtoffer nog dagelijks zijn hobby’s uitvoert, terwijl hij had aangegeven dit niet te kunnen. Volgens de rechter is de verzekeraar vrij om dit te doen.

Buurtonderzoek

De onderzoeker kan een bezoek brengen aan de wijk waar het slachtoffer woont of een bezoek brengen aan de werkomgeving van het slachtoffer. De onderzoeker mag gesprekken aangaan met personen die mogelijk meer informatie kunnen verschaffen over het slachtoffer. Wanneer een onderzoeker met een waardevolle getuige heeft gesproken, zal de onderzoeker de verklaring van deze getuige optekenen.

Interview

Het kan voorkomen dat een verzekeraar het slachtoffer tijdens het feitenonderzoek wil interviewen. Dit zorgt voor een transparant onderzoek richting het slachtoffer, maar geeft het slachtoffer ook de kans om een weerwoord te geven op wat besproken wordt.

Observatie

De onderzoeker past de methode observatie toe als er een gerede twijfel aanwezig is van fraude. Voorafgaand aan een observatie moet een zeer zorgvuldige afweging worden gemaakt. Van een observatie wordt een grondig logboek bijgehouden waarin de locatie, data, tijdstippen en duur van de observatie bijgehouden.

Meer weten over schadevergoeding en schadeverzekering? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op