U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Deelgeschilprocedure en causaal verband

Rechtbank Amsterdam 19 juni 2014

Op 12 december 2007 bevond betrokkene zich in het gebouw van het Rozentheater. Zij was daar aanwezig vanwege haar werk als theaterproducent bij de opening van een festival. Op het moment dat zij onder het balkon van het theater stond, is er een beamer op haar hoofd terechtgekomen. Betrokkene loopt daardoor letsel op.

ASR heeft als verzekeraar van het Rozentheater de aansprakelijkheid voor het ongeval erkend.

Deelgeschilprocedure

Tussen partijen bestaat discussie over de gevolgen van het ongeval waardoor betrokkene een deelgeschilprocedure is gestart.

In een deelgeschilprocedure kunnen partijen de rechter verzoeken om op die geschilpunten te beslissen zodat partijen verder kunnen met de onderhandelingen met als doel het sluiten van de vaststellingsovereenkomst.

Causaal verband

Betrokkene verzoekt de rechtbank om voor recht te verklaren dat er sprake is van causaal verband tussen haar klachten en beperkingen en het ongeval en dat het Rozentheater de daaruit voortvloeiende schade dienen te vergoeden.

Tussen partijen bestaat verschil van mening over de aanwezigheid van beperkingen bij verzoekster en de aard en omvang van die beperkingen.

De rechtbank wijst het verzoek af. De rechtbank oordeelt dat indien hij op dit verzoek zou beslissen, deze beslissing onvoldoende zou kunnen bijdragen aan de totstandkoming van een vaststellingsovereenkomst. Zonder een nadere omschrijving van de beperkingen leent deze zaak zich niet voor een deelgeschilprocedure.

Meer informatie deelgeschilprocedure en causaal verband?

Neem voor meer informatie contact op met een ervaren letselschade advocaat.

[1] zaaknummer / rekestnummer: C/13/555765 / HA RK 13-396.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op