U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Het delta-v-onderzoek na een ongeval: wat houdt dit in?

Een delta-v-onderzoek herleidt de kracht van een aanrijding. Een verzekeraar kan opdracht geven voor een delta-v-onderzoek om de impact van de aanrijding vast te stellen en te beoordelen of het aannemelijk is dat er fysiek letsel is ontstaan bij het ongeval.

Een delta-v-onderzoek wordt vaak ingezet bij letselschadezaken waar het slachtoffer klachten heeft, die geweten worden aan een whiplash. Het gaat vaak om aanrijdingen met lage snelheid. De verzekeraar stelt dan in twijfel of het ongeval in verband staat met het letsel.

Wat is een delta-v-onderzoek?

Een delta-v-onderzoek onderzoekt de snelheidsverandering en impact bij een ongeval. Delta-v betekent letterlijk ‘verandering in snelheid’. Bij een aanrijding (in de meeste gevallen een kop-staartbotsing) onderzoekt het delta-v-onderzoek het verschil in snelheid.

De onderzoeker richt zijn onderzoek op de voertuigschade. Aan de hand van de beschikbare gegevens wordt de impact van de aanrijding en daarmee de snelheid van de voertuigen bepaald. De uitkomst bestaat altijd uit een bovengrens en een ondergrens in kilometers per uur. Zo kan de uitkomst een delta-v zijn van 4,3 tot 8,0 km/u.

Wat is het doel van een delta-v-onderzoek?

Wanneer een verzekeraar opdracht geeft om een delta-v-onderzoek uit te voeren, is het doel vaak om bewijs te verzamelen omtrent het causale verband tussen het letsel en het ongeval. Veelvoorkomende zaken zijn ongevallen met whiplashklachten tot gevolg. Een verzekeraar wil met het delta-v-onderzoek bewijzen dat de impact van het ongeval niet tot een whiplash geleid kan hebben, gelet op de geringe snelheid. Het onderzoek wordt ook gebruikt om te onderbouwen dat de snelheid wel hoog genoeg was om letsel te veroorzaken.

De uitkomst van een delta-v-onderzoek: wat wordt ermee gedaan?

De uitkomst van een delta-v-onderzoek kan als bewijs aangedragen worden in een letselschadezaak. Wanneer de uitkomst van het delta-v-onderzoek een lage snelheid aangeeft, is de kans groot dat de verzekeraar de whiplashklachten niet als ongevalsgevolg aanneemt en de claim afwijst. In het verleden is gesteld dat de impact van een ongeval onder de 10 km p/u niet kan zorgen voor een whiplash. Het gerechtshof heeft bepaald dat er meer zaken mee kunnen wegen in de bewijsvoering, zoals bijvoorbeeld eerdere nekklachten of de zitpositie in de auto. Het delta-v-onderzoek kan dus als onderdeel van de bewijsvoering worden ingezet, maar is niet allesbepalend.

Kan een delta-v-onderzoek mijn schadevergoeding verminderen?

Wanneer uit het onderzoek blijkt dat de aanrijdingssnelheid en dus de impact van de aanrijding laag was, kan de verzekeraar het delta-v-onderzoek gebruiken. Het verband tussen het ongeval en de ontstane klachten wordt hiermee ontkent. Hierop stelt de verzekeraar dat er geen of weinig schade hoeft te worden vergoed.

Een delta-v-onderzoek op zichzelf is geen doorslaggevend bewijs is voor het ontbreken van een verband. Het is dus altijd raadzaam om een letselschade advocaat in te schakelen, die het causale verband kan onderbouwen.

Kan een delta-v-onderzoek in mijn voordeel werken?

Bent u betrokken bij een ongeval en hebt u daar klachten aan overgehouden, dan kan het delta-v-onderzoek ook in uw voordeel werken. Een delta-v-onderzoek kan namelijk gebruikt worden als bewijs van de impact van een ongeval, en zo als onderbouwing dienen voor de ontstane klachten. Dit kan als de uitkomst van het delta-v-onderzoek aangeeft dat er een hoge aanrijdingssnelheid was.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Het delta-v-onderzoek met een lage snelheid als uitkomst is dus geen doorslaggevend bewijs om het verband tussen een whiplash en een aanrijding te ontkennen. Dossiervorming is in deze zaken belangrijk. Laat u goed informeren en bijstaan door een ervaren advocaat.

Een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies kan u informeren over de juiste aanpak bij het verhalen van uw schade. Wij hebben ruime ervaring bij de behandeling van letselschade na een verkeersongeval. Neem contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op