U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschade door omgevallen boom op grens met Duitsland

Hof Den Bosch 30 januari 2007, ECLI:NL:GHSHE:2007:BA4609

Op 15 augustus 1999 rijdt een fietser over een weg die precies op de grens tussen Nederland en Duitsland ligt. Het bos aan de ene kant van de weg is Nederlands grondgebied en aan de andere kant is het Duits grondgebied.

Een boom op de helling aan de Duitse kant valt om waarbij de fietser gewond raakt. De oorzaak van het omvallen van de boom zijn de verrotte wortels van de boom. De fietser stelt het Duitse “Forstamt” aansprakelijk voor de letselschade op grond van Nederlands recht op basis van gebrekkige roerende zaken (artikel 6:173 BW) en gebrekkige opstallen (artikel 6:174 BW).

Welke rechter is bevoegd?

Het Hof stelt dat op grond van het Europees recht (artikel 5 lid 3 EEX) het Duitse Forstamt bevoegd is om kennis te nemen van de vordering. Beide partijen gaan ervan uit dat Nederlands recht van toepassing is en het hof neemt dat over.

Bomen: gebrekkig opstal of gebrekkige roerende zaak?

Het hof oordeelt dat de wetsartikelen van gebrekkige opstal niet van toepassing is op bomen. Kort gezegd kan van opstal alleen worden gesproken wanneer het gaat om gebouwen en werken en niet wanneer het beplanting betreft. Het hof oordeelt voorts dat een boom geen gebrekkige roerende zaak betreft.

Zorgplicht

Het Duitse Forstamt heeft gedetailleerd aangegeven dat de bomen langs de weg tweemaal per jaar goed worden gecontroleerd op hun stevigheid. Staatsbosbeheer controleert de bomen langs de weg hooguit een keer per jaar of zelfs nog minder.

Volgens de benoemde boomdeskundige was de rotting van de wortels van de betreffende boom veroorzaakt door de honingzwam. De enige manier om de rotting te zien is het wortelstelsel bloot te leggen. Aan de buitenkant van de boom was niks te zien.

Oordeel van het hof

Het hof oordeelt dat niet van een bosbeheerder gevergd kan worden dat hij over een lengte van 24,3 kilometer de wortelstelsel van alle bomen bloot te leggen om die te controleren op rotting. In het licht daarvan kan het Forstamt niet aansprakelijk worden gehouden op grond van een onrechtmatige daad. Het hof stelt dat er sprake is van een ongelukkige samenloop van omstandigheden (‘osvo’).

De vordering van de fietser wordt afgewezen.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over onze dienstverlening bij letselschade? Of wilt u contact met een ervaren letselschade advocaat? Neem gerust contact op!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op