U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Discotheek aansprakelijk voor letsel door glas op de vloer

Op 7 september 2015 oordeelde de Rechtbank Overijssel dat een discotheek aansprakelijk is voor het letsel dat een vrouw heeft opgelopen door glas op de dansvloer.

De feiten

Mevrouw Jansen (een fictieve naam) is tijdens het uitgaan op 11 november 2012 met haar rechtervoet in een stuk glas van een bierfles op de grond gestapt. Zij heeft daardoor voetletsel opgelopen, onder meer traumatische dystrofie.

Volgens mevrouw Jansen is er onrechtmatig gehandeld, omdat zij schade heeft opgelopen door de aanwezigheid van de glasscherven op de dansvloer. Om die reden stelt zij de discotheek aansprakelijk.

Kelderluikcriteria

Om te beoordelen of er sprake is van een onrechtmatige daad, dient de vraag te worden beantwoord of er zich een gevaarscheppende situatie heeft voorgedaan.

Deze vraag dient beantwoord te worden aan de hand van de zogenaamde Kelderluikcriteria. Zodoende dient er rekening te worden gehouden met :

 1. De mate van waarschijnlijkheid waarmee niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid door/van anderen kan worden verwacht;
 2. De hoegrootheid van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
 3. De ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en
 4. De mate waarin het bezwaarlijk is om veiligheidsmaatregelen te nemen.

De beoordeling

Door beide partijen zijn diverse getuigen gehoord. Daaruit blijkt dat er op de bewust avond het nodige glas op de vloer lag en dat er niet adequaat werd opgeruimd. Ook blijkt uit de getuigenverhoren dat er geen adequate maatregelen werden getroffen om dat te voorkomen.

De rechtbank oordeelt dat er sprake is van gevaarzetting, omdat drankjes in glazen en/of flesjes worden verstrekt en omdat het voor bezoekers niet (voldoende) duidelijk is dat zij niet met de drankjes op de dansvloer mogen komen.

 • De bezoekers houden geen rekening met eventueel aanwezige glasscherven op de dansvloer en ook niet met de daaraan verbonden risico’s op verwondingen. De bezoekers nemen dan ook niet die oplettendheid en voorzichtigheid in acht die nodig zou zijn om glasverwondingen te voorkomen. De rechtbank meent dat de discotheekeigenaar hierop bedacht had moeten zijn.
 • Daarnaast blijkt uit de getuigenverklaringen dat bezoekers met enige regelmaat glasverwondingen oplopen, waardoor de discotheekeigenaar bekend had moeten zijn met het risico op letsel.
 • Tenslotte is het voorkomen van glasverwondingen relatief eenvoudig, namelijk door:
  • plastic bekers te gebruiken,
  • een verbod in te stellen (en dit verbod daadwerkelijk handhaven) om met glazen/flesjes op de dansvloeren te komen,
  • het personeel te instrueren om regelmatig de vloer schoon te maken (en erop toezien dat dit daadwerkelijk gebeurt).

Gelet op het voorgaande oordeelt de rechtbank dat de discotheek aansprakelijk is voor de schade van mevrouw Jansen.

Letselschade advocaat

Meer informatie over letselschade door toedoen van derden? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Rechtbank Overijssel, 7 september 2016, ECLI:NL:RBOVE:2016:3592


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op