U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Ongelukkige val op galafeest: wie is aansprakelijk?

In een recente uitspraak is een student in het gelijk gesteld nadat hij iemand anders aansprakelijk stelde voor letselschade na een val.

Het gaat in deze zaak om een zogenaamde “truss”-installatie. Dat is een open constructie die eenvoudig kan worden opgebouwd en afgebroken en die wordt gebruikt om bij optredens licht- en/of geluidapparatuur te bevestigen.

Val van twee meter hoogte

In februari 2013 werd er in Aken een galafeest gehouden, georganiseerd door Studentencafé De Uni. De beveiliging werd verzorgd door EBM Security, die een aantal beveiligers had ingezet. De lichtinstallatie werd verzorgd door AudioEye. De aansprakelijk gestelde man werkte op die avond voor AudioEye en bediende de lichtinstallatie.

De student was op het feestje aanwezig en had een onbekende hoeveelheid alcohol op.

Op een gegeven moment klimt de student in de trussinstallatie met de bedoeling om deze hangend over te steken en aan de andere kant weer omlaag te komen.

Toen de student op het hoogste – horizontale – gedeelte was aanbeland, hingen zijn voeten 1,75 tot 2 meter boven de dansvloer.

Ingrijpen van beveiligers

Enkele beveiligers hebben gezien dat het slachtoffer in de installatie hing en hebben hem gesommeerd ervan af te komen. Daarop is ook man van AudioEye ter plaatse gekomen; hij heeft student bij zijn benen – of bij zijn broek – vastgepakt. Het is onduidelijk of de man daadwerkelijk de student naar beneden trok.

Lisfranc fractuur

Hoe dan ook: de student is gevallen en is gewond geraakt aan zijn voet. Hij heeft daarbij een zogenaamde “Lisfranc” fractuur opgelopen aan zijn linkervoet, letsel met potentieel blijvende gevolgen, ook op langere termijn.

Deelgeschillen

De student heeft de audiomedewerker en diens verzekeraar aansprakelijk gesteld voor de door hem geleden schade.

Er vindt allereerst een voorlopig getuigenverhoor plaatsgevonden, waarbij allerlei getuigen zijn gehoord.

Na het getuigenverhoor start de student een deelgeschilprocedure tegen de audiomedewerker en diens verzekering. Dit verzoek is bij beschikking van 15 oktober 2014 afgewezen, omdat het verzoek feitelijk het complete geschil betrof.

Tweede deelgeschil

Vervolgens start de student een nieuwe deelgeschilprocedure. De omvang van dit deelgeschil was beperkter van aard, want er werd verklaring van recht gevorderd dat de audiomedewerker onrechtmatig jegens hem had gehandeld. De rechtbank oordeelde in december 2014 desondanks opnieuw dat de zaak zich niet leende voor behandeling in een deelgeschil. Volgens de rechtbank bleef de toedracht op grond van de getuigenverklaringen onduidelijk.

Na afwijzing van de deelgeschillen is een bodemzaak gestart en is verlof gevraagd om hoger beroep in te stellen tegen de beschikking van 17 december 2014.

Hoger beroep

Net zoals in het tweede deelgeschil vordert de student een verklaring voor recht dat er onrechtmatig jegens hem is gehandeld. Aan de orde komt de vraag of de gedraging van de audio man onrechtmatig is en of de schade aan hem kan worden toegerekend.

De verweerder stelt daar tegenover dat het slachtoffer zelf (in elk geval mede-) aansprakelijk is voor het ongeval en de gevolgen daarvan.

Vragen

Om hierover duidelijkheid te krijgen dient een aantal vragen te worden beantwoord.

  1. is het slachtoffer bij zijn benen of bij zijn broek vastgepakt?
  2. heeft de audiomedewerker getrokken aan het slachtoffer?
  3. bestond er een noodzaak of rechtvaardigingsgrond voor de audiomedewerker om zo te handelen?
  4. is het slachtoffer gevallen als gevolg van het handelen van de audiomedewerker?
  5. is het vallen van de student geheel dan wel gedeeltelijk aan hem zelf te wijten?

Aan de hand van de getuigenverhoren heeft het Hof geprobeerd de omstandigheden zo helder mogelijk te krijgen. Uiteindelijk concludeert de rechtbank dat zelfs het enkele beetpakken van de benen of de broek het risico op schrik- of paniekreacties vergroot.

Iemand die twee meter boven de grond hangt, kan van schrik loslaten of in een reflex proberen door te spartelen los te raken, en daardoor ten val komen. Dit soort handelingen is voorzienbaar zodat een dergelijke actie door derden volstrekt uit den boze is.

Potentieel gevaar

Kortom: het vastpakken van de benen of de broek van de student was potentieel gevaarlijk voor hem, en daarom heeft de audiomedewerker onrechtmatig gehandeld. Dit gedrag werd door niets gerechtvaardigd, ook als dat vastpakken niet met enig “trekken” gepaard ging.

Audiomedewerker aansprakelijk

Op de vraag of de student nu gevallen als gevolg van een handelen van de audiomedewerker, overweegt het Hof als volgt: als het gevaar zich verwezenlijkt, moet er vanuit gegaan worden dat dit het gevolg is van het handelen van de audiomedewerker totdat het tegendeel bewezen is. Als de audiomedewerker niet had ingegrepen was de student immers gewoon in de truss-installatie blijven hangen.

Dit betekent dat de student in het gelijk wordt gesteld. Zijn schade dient te worden vergoed en van eigen schuld kan geen sprake zijn.

Letselschade advocaat

Meer informatie over aansprakelijkheid na letselschade? Neem contact op met een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies.

Gerechthof ‘s-Hertogenbosch, 31-05-2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:2137


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op