U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Onverwachte sprong met grote gevolgen

Dat een avond stappen soms ongekende gevolgen zoals letselschade kan hebben, blijkt uit het volgende vervelende voorval dat onlangs is voorgelegd aan het Hof Arnhem-Leeuwarden en waarin op 26 mei 2015 door het Hof uitspraak is gedaan (ECLI:NL:GHARL:2015:3732).

De onverwachte sprong vond plaats in de nacht van 23 op 24 maart 2012. Na een avond uitgaan verlaat een vrouw (laten we haar Marie noemen) met een vriendin een café in haar woonplaats. Het is al laat en de twee zijn van plan om naar huis te gaan. Ongeveer gelijktijdig lopen twee mannen het café uit. Deze mannen noemen we voor het gemak John en Kevin. De betrokkenen kennen elkaar niet, maar toch worden Marie en haar vriendin aangesproken door de mannen. John en Kevin willen namelijk graag een lift met de fiets krijgen omdat ze immers toch dezelfde kant op moeten. Kevin vraagt dit aan de vriendin van Marie, die hiermee instemt. Hij neemt de fiets van haar over en de vriendin van Marie neemt plaats op de bagagedrager.

Tot zover is er niets aan de hand, ware het niet dat John ongevraagd achterop de bagagedrager van de fiets van Marie springt. Marie en haar fiets zijn hier niet op berekend en zowel John, Marie als de fiets komen met een harde landing op straat terecht. De fiets is beschadigd en heeft een verbogen achterwiel, maar belangrijker is dat Marie letselschade oploopt. Ze heeft namelijk letsel aan haar enkel en moet nog diezelfde dag worden geopereerd. Bovendien wordt ze naderhand meerdere malen opgenomen in het ziekenhuis. Volgens het verslag van het ziekenhuis had Marie vijf glazen alcohol gedronken.

Marie stelt John aansprakelijk voor de gevolgen van het ongeval. Ze wil hiermee de letselschade en de schade aan de fiets op John verhalen. Het geschil wordt aan de rechtbank voorgelegd, waarbij Marie stelt dat John zonder haar toestemming en op een onverantwoorde manier bij haar achterop is gesprongen.

De rechtbank

De rechtbank concludeert dat John inderdaad onrechtmatig gedrag heeft vertoond. Daarbij houdt de rechtbank rekening met het postuur van John, de snelheid waarmee John over de stoep kwam aanrennen en het feit dat hij met een zijdelingse sprong op het bagagerekje plaatsnam.

John beroept zich vervolgens op eigen schuld van Marie in verband met het alcoholgebruik. Dit beroep kan echter alleen standhouden als John daadwerkelijk toestemming had gekregen om achterop de bagagedrager plaats te nemen. Ondanks de vaststelling van het onrechtmatige gedrag draagt de rechtbank John daarom op te bewijzen dat hij deze toestemming heeft gekregen van Marie.

John gaat tussentijds tegen de uitspraak direct in hoger beroep. Hij meent dat de rechtbank het uitgangspunt “wie eist, bewijst” heeft miskend.

Het Hof

Naar het oordeel van het hof is er nog geen sprake van onrechtmatig handelen van John: de conclusie luidt dat Marie bewijs dient te leveren van de door haar gestelde toedracht. De rechter in het hoger beroep draagt haar op de feiten en omstandigheden te bewijzen die kunnen leiden tot de conclusie dat John op onrechtmatige wijze bij haar achterop de fiets is gesprongen. Oftewel: ze moet bewijzen dat John geen toestemming had om op de bagagedrager plaats te nemen.

Voor het geval Marie hierin slaagt, wordt om praktische redenen op voorhand aan John opgedragen bewijs aan te leveren. John dient zijn stelling te bewijzen dat hij uit de onderlinge contacten tussen het groepje betrokkenen heeft kunnen opmaken dat Marie er geen bezwaar tegen had om hem een lift achterop haar fiets te geven.

Het beroep van de man op eigen schuld van Marie in verband met alcoholgebruik gaat niet op. De bewijslast rust wat dat aangaat op de schouders van John.

De zaak is door het Hof terugverwezen naar de rechtbank, waarna de zaak opnieuw zal worden beoordeeld. Voorop staat dus dat partijen over zoveel mogelijk bewijs dienen te beschikken voordat zij een procedure starten.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Wilt u meer informatie over letselschade? Neem dan contact op met advocatenkantoor Utrecht Letselschade Advies. Wij hebben ruime ervaring met het oplossen van letselschadezaken zoals een fietsongeval.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

René Toxopeus

Een vuist maken, het recht laten zegevieren! Dat klinkt groots. Maar voor mij is dat het mooiste van mijn vak. Een maximale verdediging van de financiële belangen van mijn cliënt, daar ga ik voor.

Neem contact op