U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Een val in de supermarkt: wie is aansprakelijk?

De supermarkt is een plek waar mensen dagelijks komen, een val is dus niet onvermijdelijk. U kunt bijvoorbeeld uitglijden, omdat de vloer net gedweild is of struikelen omdat er iets op de grond ligt.

Meestal vallen de gevolgen van een ongeluk in de supermarkt mee en heeft u hooguit een blauwe plek of een lichte kneuzing, maar soms ook niet. U kunt iets breken of op uw hoofd vallen waardoor u hersenletsel oploopt.

Wanneer is de supermarkt aansprakelijk bij een ongeval?

Zorgplicht supermarkt

Een supermarkt heeft net als andere winkels en openbare ruimtes een zorgplicht naar zijn bezoekers. Dit houdt in dat de eigenaar van de winkel ervoor moet zorgen dat de inrichting aan bepaalde veiligheidseisen voldoet om ongelukken te voorkomen.

U kunt hierbij denken aan:

  • Waarschuwingsborden bij een gladde vloer;
  • Een schoonmaakschema;
  • Regelmatige inspectie.

Als u uitglijdt over een gladde vloer in de supermarkt en er stond geen waarschuwingsbord, dan kunt u de supermarkt meestal met succes aansprakelijk stellen voor de opgelopen letselschade. De supermarkt heeft in dit voorbeeld namelijk niet voldaan aan haar zorgplicht.

Maar hoe zit het als er wel een waarschuwingsbord stond?

Kelderluik-criteria

Om te beoordelen of een supermarkt haar zorgplicht heeft geschonden, worden de zogenaamde Kelderluik-criteria gehanteerd.

De Kelderluik-criteria worden door rechters gebruikt om te beoordelen of in een bepaalde situatie een ongeluk voorkomen had kunnen worden. De criteria omvatten de volgende vragen:

  • Hoe waarschijnlijk is het dat een bezoeker onoplettend of onvoorzichtig is?
  • Hoe groot is de kans dat daaruit letselschade ontstaat?
  • Hoe ernstig kunnen de gevolgen daarvan zijn?
  • Was het mogelijk om voorzorgsmaatregelen te nemen en hoe bezwaarlijk is het om deze maatregelen te nemen?

Stel, een supermarkt plaatst een waarschuwingsbord voor een gladde vloer, maar iemand komt alsnog lelijk ten val, dan kan de supermarkt op basis van deze criteria toch aansprakelijk worden gehouden. Bijvoorbeeld omdat ervoor gekozen is om de vloer te dweilen op het moment dat bezoekers door drukte minder oplettend zijn, zoals op de zaterdag voor kerst. De rechter kan dan oordelen dat de supermarkt rekening had moeten houden met de verwachte drukte en dus niet had mogen dweilen.

In de volgende twee gevallen was de supermarkt bijvoorbeeld aansprakelijk voor de geleden schade:

Het hangt dus geheel van de situatie en de beoordeling van de rechter af of u de supermarkt aansprakelijk kunt houden. Als u een winkel bezoekt, wordt er natuurlijk ook altijd een zekere mate van oplettendheid van u verwacht.

Supermarkt aansprakelijk stellen

Wilt u een supermarkt aansprakelijk stellen omdat u daar letselschade heeft opgelopen? Dan is het verstandig om een letselschadeadvocaat in te schakelen.

Een letselschade advocaat van Utrecht Letselschade Advies helpt u graag bij het vaststellen van de aansprakelijkheid en het inventariseren en verhalen van de letselschade. Behoefte aan meer informatie of een vrijblijvend advies? Neem gerust contact op!


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op