U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letsel tijdens een schoolreisje: is de school aansprakelijk?

Met de klas naar het pretpark, de dierentuin, het theater of een spelletjesdag in het bos. Een schoolreisje is voor schoolkinderen iets om naar uit te kijken, en werkt als een moment van ontlading.

Echter, het organiseren van een uitje met een grote groep kinderen is niet zonder risico. Het enthousiasme van kinderen en het soms onbezonnen gedrag tijdens een groepsuitje leidt al snel tot ongelukken. Gelukkig vaak met maar weinig schade tot gevolg, maar helaas: het ontstaan van letselschade tijdens een schoolreisje is niet ongebruikelijk.

Wanneer er een ongeval gebeurt tijdens een schooluitje, is de school dan aansprakelijk voor het letsel?

Wie is er aansprakelijk bij een ongeval tijdens een schoolreis?

Wie er aansprakelijk is voor de schade die tijdens een schoolreisje ontstaat, is afhankelijk van de omstandigheden. Het is dus niet eenduidig te zeggen dat de school, als organisator, aansprakelijk gehouden kan worden voor het letsel dat ontstaat. Andere partijen die mogelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden, zijn de uitbaters van de locatie waar het uitje plaatsvindt of de ouders van het kind dat letselschadeschade heeft veroorzaakt.

5 partijen die mogelijk aansprakelijk zijn voor letselschade bij een schoolreisje

De 5 partijen die mogelijk aansprakelijk te stellen zijn bij letselschade tijdens een schoolreisje:

  1. De school, als organisator
  2. De locatie van het uitje
  3. De vervoerder naar het uitje
  4. De ouders van het kind
  5. Een gedeelde aansprakelijkheid tussen partijen

1. Aansprakelijkheid van de school

Een school is als organisator van het schoolreisje aansprakelijk te stellen in verschillende gevallen. De school heeft een zorgplicht over haar leerlingen. Hier hebben we eerder een blog over geschreven, lees: ‘letselschade op school: wie is aansprakelijk?’

Wanneer een kind gewond raakt, kan dit te wijten zijn aan nalatigheid van de school. Bijvoorbeeld door onoplettende begeleiders, het ontbreken van afspraken over de veiligheid tijdens het uitje, of het ontbreken van de verplichte hulpverleners die eerste hulp zouden moeten verlenen.

Een school is verplicht een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, waarmee de aansprakelijkheid voor (letsel)schade bij leerlingen en leraren verzekerd is.

2. Aansprakelijkheid van de locatie

Het is ook mogelijk dat u de locatie aansprakelijk stelt voor de gevolgen van het ongeval. Wanneer een kind gewond raakt door een ondeugdelijk speeltoestel of onveilige inrichting van een park, kan de beheerder van deze locatie hiervoor aansprakelijk worden gesteld.

Het is immers niet mogelijk de school verantwoordelijk te houden, wanneer een speeltuin in een pretpark slecht onderhouden is.

3. Aansprakelijkheid van de vervoerder

Wanneer er tijdens het vervoer naar de locatie van het uitje een ongeval plaatsvindt, is de aansprakelijkheid afhankelijk van de vervoersvorm.

Bij het inschakelen van een professioneel vervoersbedrijf, is dat bedrijf vaak aansprakelijk te stellen voor eventuele letselschade.

Wanneer de kinderen door ouders worden vervoerd, vallen de kinderen onder de aansprakelijkheid van de school. Voor het letsel dat ontstaat bij de ouder die het vervoer verzorgt, is in de meeste gevallen de school niet aansprakelijk te stellen, maar wel de verzekeraar van het voertuig.

4. Aansprakelijkheid van de ouders

Ook tijdens een schoolreisje zijn ouders mogelijk aansprakelijk (te stellen) voor het gedrag van hun kind, en het letsel dat het kind eventueel aanricht. Wanneer een kind schade toebrengt aan een ander kind, en hierbij letsel ontstaat, is het mogelijk die schade op de ouders van het kind te verhalen.

Ook dit is afhankelijk van de situatie: bij nalatigheid van de school kan de aansprakelijkheid anders liggen. De school heeft immers een zorgplicht voor de leerlingen, en moet zorgen voor een veilige situatie. Begeleiders moeten dus ingrijpen als de situatie uit de hand dreigt te lopen.

5. Gedeelde aansprakelijkheid

In veel gevallen is er bij letsel tijdens een schoolreisje of ander groepsuitje met een schoolklas sprake van gedeelde aansprakelijkheid. Dat betekent dat meerdere partijen aansprakelijk gesteld kunnen worden en dat deze partijen onderling afspraken maken over de schade afwikkeling.

Om te bepalen wie u aansprakelijk kunt stellen voor letselschade bij uw kind, kunt u advies inwinnen bij een letselschadeadvocaat. Een goede advocaat die gespecialiseerd is in letselschade zal zorgen voor een maximale schadevergoeding voor het ontstane letsel.

Letselschadeadvocaat Utrecht

Heeft uw kind letselschade opgelopen op school en denkt u eraan om de school aansprakelijk te stellen? Dan is het verstandig contact op te nemen met een gespecialiseerde advocaat letselschade van Utrecht Letselschade Advies. De advocaat kan uw situatie beoordelen en uw kansen inschatten.

De advocaten van Utrecht Letselschade Advies helpen u graag. Wij zijn creatief in het oplossen van problemen en hebben een voorliefde voor complexe zaken.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op