U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Letselschadevergoeding en AWBZ

Belangrijk: op 1 januari 2015 is de AWBZ vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Informatie in dit artikel kan daarom verouderd zijn. 

De Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) is op 1 januari 1968 in werking getreden. Deze wet voorziet in de betaling van de zorg voor chronisch zieken, ouderen en gehandicapten.  Iedere inwoner van Nederland is verzekerd voor de AWBZ.

Hoogte eigen bijdrage AWBZ

Wanneer je bent opgenomen in een AWBZ-instelling dien je een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van de eigen bijdrage wordt berekend aan de hand van je vermogen.

Het voornemen was om vanaf 1 januari 2013 de letselschadevergoeding van slachtoffers van een ongeval of een medische fout, tot iemands vermogen te rekenen. Wanneer de schadevergoeding dat een slachtoffer ontvangt wordt aangemerkt als vermogen zal de eigen bijdrage AWBZ van dat slachtoffer hoger worden.

Bijtelling onacceptabel

De Letselschade Raad acht het bijtellen van schadevergoeding uit letsel bij iemands vermogen onacceptabel. De werkelijk geleden schade van het slachtoffer dient juist door de schadevergoeding te worden gecompenseerd. De slachtoffers worden door deze bijtelling benadeeld aangezien het gevolg is dat er een hogere eigen bijdrage AWBZ betaalt dient te worden.

De Tweede Kamer heeft een maatregel genomen waardoor de letselschadevergoeding niet leiden tot een hogere eigen bijdrage voor personen die langdurig verblijven in een AWBZ-instelling.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over letselschadevergoeding en AWBZ contact op met een van onze ervaren letselschade advocaten. U vindt ons contactformulier hier >>>


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op