U gebruikt een verouderde browser. Update uw browser voor een betere en veiligere ervaring.update

Opgelopen schade voor derden

In beginsel heeft alleen degene die letselschade heeft opgelopen zelf recht op schadevergoeding. Toch kunnen ook derden, zoals familieleden of de werkgever, schade lijden. Soms kunnen zij gemaakte kosten verhalen op het slachtoffer.

Kosten ten behoeve van het slachtoffer: verplaatste schade

Het gaat dan om kosten die de derde ten behoeve van hem maakt, terwijl het slachtoffer, had hij zelf deze kosten gemaakt, dan de kosten kan verhalen op degene die aansprakelijk is voor de letselschade.  Dit wordt ‘ verplaatste schade’  genoemd.

Schadevergoeding voor derden: ziekenhuiskosten, reiskosten,  huishoudelijke hulp en meer

Voorbeelden van schade voor derden zijn ziekenhuiskosten die door de derde betaald worden,  reiskosten om het slachtoffer te bezoeken, mantelzorg en huishoudelijke hulp. Zelfs het kopen van bepaalde cadeaus zoals bloemen, wat kan bijdragen aan een spoedig herstel, kan eronder vallen.

Johanna Kruidhof-arrest

In een al wat ouder arrest (Johanna Kruidhof-arrest) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat ouders schadevergoeding kunnen vragen ter zake van het verlies van vrije tijd gemoeid met de verzorging thuis door de ouders van hun kind, dat letsel had opgelopen.

Toen werd dit nog gevorderd onder de noemer van schade van het kind, nu echter zou deze ouders een zelfstandig recht toekomen en hoeft dit niet meer als schade van het slachtoffer te worden gevorderd.

In dezelfde zaak stelde de Hoge Raad echter ook dat het verlies van vakantiedagen voor de ouders gemoeid met het bezoeken van hun kind in het ziekenhuis niet voor vergoeding in aanmerking kwam.

Meer informatie over schade voor derden?

Indien u zelf letsel heeft opgelopen en meer informatie over dit onderwerp wenst, of indien u kosten ten behoeve van een slachtoffer heeft gemaakt en meer informatie wil over mogelijke schadeposten, dan kunt u contact opnemen met Utrecht Letselschade Advies. Wij kunnen u vrijblijvend informeren over de mogelijkheden voor het verhaal van uw geleden schade.


Meer informatie over onze dienstverlening bij letselschade?

Pierre van Geffen

Het beroep van advocaat is mij op het lijf geschreven. Ik adviseer, onderhandel en procedeer. Daarbij stel ik altijd het belang van mijn cliënt voorop en ga ik voor maximaal resultaat.

Neem contact op